Senaste nytt Energi
2 min lästid

ABB får uppdrag i Storbritannien

14:e mars 2016, 11:56
ABB får uppdrag i Storbritannien
|
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

ABB har valts ut, tillsammans med andra parter, att delta i projektet FITNESS ( Future Intelligent Transmission NEtwork Sub Station) som drivs av den brittiska nätverksoperatören SP Energy Networks.

ABB ska bidra med teknik för nätautomation och därmed underlätta för ett digitalt ställverk som ska övervaka, skydda och styra överföringsnätet i delar av Skottland.

Digitala ställverk är en nyckelkomponent i smartare elnät. Digital kommunikation via fiberoptisk kabel ersätter traditionella kopparledningar med analoga signaler, vilket ökar säkerheten, flexibiliteten och tillgängligheten, samtidigt som kostnaderna, risken och miljöpåverkan minskar. Digitala ställverk innehåller intelligenta relä- och kontrollprodukter (IED) med integrerad informations- och kommunikationsteknik. En IED är en mikroprocessorbaserad enhet som skyddar elektrisk utrustning såsom brytare, transformatorer och kondensatorbankar.

Inom ramen för FITNESS ska två ställverksfack i det befintliga 275 kV ställverket Wishaw i Skottland utrustas med nya helintegrerade digitala skydds- och övervakningssystem, vilket även förbättrar överblicken, diagnostiken och driften vad gäller systemet. Denna region är av specialintresse eftersom stora volymer av vindkraft kan komma att integreras i elnätet härifrån. ABB ska leverera en svit av digitala ställverkskomponenter, inklusive IED:er, mättransformatorer, så kallade merging units och fasvektormätenheter (phasor measurement units) som är anslutna till processbussarkitekturen IEC 61850-9-2 och övervakningsplattformen.

”Det här projektet visar hur ett ställverk med digital kommunikation kan öka kontrollen, underlätta anslutning av intermittent vindkraft och förbättra säkerheten genom att ersätta koppar med fiber”, säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s division Power Grids. ”Ett viktigt fokus i vår strategi Next Level är att utnyttja Internet of Things, Services and People för att möjliggöra automation av elnät och därigenom hjälpa energiföretagen att öka tillförlitligheten och säkerställa säkra och miljöanpassade elleveranser till konsumenterna.”

#abb #eldistribution #elnät #energi #skottland
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0