Kärnkraft
2 min lästid

Kärnfull Next vill bygga kärnkraftverk i Nyköping

25:e augusti 2023, 09:07
Kärnfull Next vill bygga kärnkraftverk i Nyköping
Studsvik Tech Park. Bildkälla: Studsvik.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Företaget har via ett samarbetsavtal säkrat prospekteringsrättigheter för att utreda möjligheterna för kommersiell kärnenergi inom Studsviks industriområde.

​Arbetet med förstudien påbörjades i maj och preliminära resultat tyder på att Studsviksområdet har goda förutsättningar för att hysa kommersiella små modulära reaktorer. Studien, som skall slutföras i december i år, utvärderar den finansiella, teknologiska, miljömässiga och samhälleliga genomförbarheten av flexibel och toppmodern kärnkraftsproduktion på platsen.

​– Studsvik, med sin omfattande expertis inom kärntekniksektorn, är den perfekta partnern för oss, säger Christian Sjölander, VDoch grundare på Kärnfull Next.

– Studsviksområdet tycks väl lämpat för att bli Sveriges första nya anläggning utanför de befintliga tre. Vår vision är att en av Europas första SMR-parker kan tas i drift här redan i början av 2030-talet, med ett antal småreaktorer som skapar såväl ren energi som nya klimatpositiva och högkvalificerade jobb.”

​Förutsatt att studierna fortsätter visa goda resultat kommer beslut gällande bland annat finansiering, tillståndsansökningar och PPA-avtal att fattas under andra halvåret av 2024.

​– Kärnfull Next har etablerat sig som en pålitlig och innovativ partner med gedigen expertis, säger Camilla Hoflund, koncernchef på Studsvik.

– Vi välkomnar samarbetet och ser fram emot resultatet av förstudien. Det är i nuläget för tidigt att säga vad detta kan innebära för Studsvik, då förutsättningarna ännu inte är helt utredda och det är många år kvar till en eventuell etablering av en SMR på Studsviks-området.

​Kärnfull Next och Studsvik kommer gemensamt att bestämma vägen framåt, inklusive företagskonstellationer, efter slutförandet av förstudien senare i år.

#kärnfull next #nyköping #studsvik
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0