Gas
20:e september 20131 min lästid

SSAB byter till naturgas

20:e september 20131 min lästid
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Nu är det klart att SSAB i Borlänge konverterar en av omvärmningsugnarna i Varmvalsverket till naturgas. Det innebär att SSABs miljömål om att minska kväveoxidutsläppen till 300 ton/år uppnås. Dessutom kommer utsläppen av koldioxid att minska med 40 000 ton/år och dagens utsläpp av svaveldioxid på 400 ton/år att nästan upphöra.

Konverteringen till naturgas i ugn 302 kommer att ske i två etapper, den första genomförs sommaren 2014 och den andra och sista vid årsskiftet 2014-2015. Delar av arbetet kommer att ske i samarbete med Borlänge Energi.

– Den flytande gasen måste värmas för att bli brännbar gas och det kommer att ske med hjälp värme från fjärrvärmenätets returledning. Genom att använda den lågvärdiga energin kan Borlänge Energi öka verkningsgraden på sin elproduktion vilket gynnar både miljön och Borlängeborna, säger Tomas Hirsch, chef för strategisk energiförsörjning i Borlänge och Finspång.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0