Gas
6:e november 20182 min lästid

Skangas ingår i avtal för fartygsbränsle

6:e november 20182 min lästid
Skangas ingår i avtal för fartygsbränsle
Foto: Gasum
Jessica Branschaktuellt Jessica Branschaktuellt
Like 0

Gasum dotterbolaget Skangas ingick nyligen ett avtal med delar av Gothia Tanker Alliance för att leverera flytande naturgas (LNG) till bränsle. I det nya avtalet ingår såväl befintliga som kommande nybyggda fartyg med LNG-drift.

De största svenska rederierna som kommer att få fördelar av leveransavtalet med Skangas är Furetank Rederi AB, Erik Thun AB och Rederi AB Älvtank. Dessa rederier har investerat i totalt sex nya LNG-drivna fartyg och tillsammans med befintliga tankfartyget Fure West drivs de gemensamt av Gothia Tanker Alliance.

Föreningen Svensk Sjöfart bidrar aktivt till att minska sjöfartsbranschens negativa miljöpåverkan. Deras mål är en nollgräns för utsläpp 2050.

– Investeringar i LNG-drivna fartyg bidrar till att gå i denna riktning, förklarar Lars Höglund, vd på Furetank. Vid nykonstruktion fokuserar vi på energieffektivisering och innovationer. När vi lägger det till vårt val av renare bränsle upplever vi en stor minskning av CO2-utsläppen, inte minst minskningen av partiklar och kväveoxider, avslutar han.

Bränsletillförsel från land eller off shore

Skangas levererar varhelst ett LNG-fartyg kan behöva bränsle. Leveranskedjan består av lastbilar med släp som i stor utsträckning används för bunkringsverksamhet i hamnar, bunkring från terminaler och från Skangas bunkerfartyg Coralius. Ship-to-ship-bunkringen som görs av Coralius kan ske vid ankring utanför Göteborg, utanför Skaw eller i hamn under lastning.

– Skangas är mycket nöjda med avtalet och att fortsätta samarbetet med Furetank och resten av Gothia Tanker Alliance, säger Tommy Mattila, försäljnings- och marknadsföringschef på Skangas. Att vi får förtroendet att leverera LNG även till framtida fartyg är en bekräftelse på att vi uppfyller förväntningarna. Vi kommer dock inte att sluta göra investeringar och förbättringar för att uppfylla rederiernas önskemål och förväntningar på vår LNG-leveranskedja, försäkrar han.

Flytande naturgas (Liquefied Natural Gas, LNG) är det renaste fartygsbränslet som finns att tillgå idag och det bränsle som snabbt håller på bli ett kostnadseffektivt alternativ. LNG passar för alla typer av fartyg, inklusive färjor, passagerarfartyg, tankers, bulkfartyg, last- och containerfartyg. LNG erbjuder flera fördelar genom att minska lokala och globala utsläpp. Övergången till LNG tar helt bort SOx-utsläpp och partiklar, och minskar NOx-utsläpp med upp till 85 %. Dessutom minskar användningen av LNG CO2-utsläppen med minst 20 %. Användningen av LNG som fartygsbränsle överensstämmer med befintlig och kommande IMO- och EU-lagstiftning, skriver Gasum.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0