Energi
1 min lästid

AFRY med vindkraftuppdrag: "Är unik"

27:e februari 2024, 08:30
AFRY med vindkraftuppdrag:
Bildkälla: AFRY.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Projektet omfattar även ett pilotprojekt för syresättning av havsbotten, som ska stärka den biologiska mångfalden.

Den havsbaserade vindkraften spelar en viktig roll för framtidens elförsörjning, såväl i Sverige som Europa. Sveriges elförbrukning beräknas stiga till omkring 330 TWh per år 2045 om näringslivet elektrifierar i den takt man hittills aviserat.

“Är unik”

Energiparken Neptunus utanför Blekinges kust är central i omställningen. Den beräknade totala kapaciteten för anläggningen är cirka 3100 MW, och energiparken förväntas producera mellan 13–15 TWh per år. Anläggningen beräknas vara i drift 2032.

– Den här energiparken är unik genom produktionen av vindkraft i kombination med vätgas, och bidrar dessutom genom pilotprojektet för syresättning av havsbotten till förbättringsmöjligheter för den marina miljön. AFRYs kompetens gällande miljökonsekvensbeskrivningarna har varit ovärderlig i tillståndsprocessen, säger Emelie Zakrisson, Head of Offshore, OX2 Sverige.

AFRY har sedan projektets start 2021 bidragit i hela tillståndsprocessen för energiparken i SEZ (Sveriges ekonomiska zon) med bland annat miljökonsekvensbeskrivningar och projektledning, samt specialistkompetens inom sedimentmodellering, oceanografi, marin kemi och syresättning, landskapsanalys, kulturmiljö och geografiska informationssystem.

Miljökonsekvensbeskrivningen lämnades in i december 2023 och ansökan för Natura2000-tillståndet lämnades in tillsammans med ansökningshandlingen. Projektet beräknas vara avslutat 2025.

#afry #ox2
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0