Fjärrvärme
1 min lästid

Vattenfall väljer Sh bygg

25:e november 2015, 15:12
Vattenfall väljer Sh bygg
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Sh bygg har efter anbudsgivning blivit utvalda som den enda entreprenören till ett ramavtal med Vattenfall. Avtalet gäller på två år, men faller samarbetet väl ut förlängs det med ytterligare ett år i taget i totalt fem år.

Ordervärdet uppgår till ca 65 miljoner kronor per år och det är Sh byggs anläggningssida som är utföraren. Arbetena kommer att bestå i mark- och schaktentreprenadarbeten utifrån Vattenfalls behov. Det kan exempelvis röra arbeten inom fjärrvärme, fjärrkyla och ånga, såväl befintligt underhåll som om- och utbyggnader. Uppdraget är fördelat över de geografiska områdena Uppsala, Knivsta och Storvreta. Även övriga bolag inom Vattenfallkoncernen kan åberopa avtalet.

– Det känns fantastiskt roligt! Vi hade tidigare ett ramavtal med Vattenfall under hela tjugo års tid, men med ett avbrott nu de senaste två åren. Nu har Vattenfall hittat tillbaka till oss och till skillnad mot tidigare, då vi var två entreprenörer som delade på uppdragen, är vi nu ensamma på den posten, berättar Crister Isaksson, affärsområdeschef på Sh bygg och ombud för ramavtalet.

Per Engsten från Sh bygg blir ansvarig platschef för arbeten inom ramavtalet som drogs igång redan måndagen 16 november.

#sh bygg #vattenfall
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0