Energi Energieffektivisering
2 min lästid

Sala kommun investerar i intelligent belysning

30:e oktober 2014, 14:29
Sala kommun investerar i intelligent belysning
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Sala Heby Energi Elnät AB har nyligen tecknat ett avtal som kommer att ge Sala kommun en ledande position inom intelligent belysning. Fram till juli 2015 kommer cirka 5 000 gamla armaturer i gatubelysningen att bytas ut mot nya intelligenta LED-armaturer, där varje enskild armatur kan övervakas och regleras individuellt under hela dygnet. Projektet är det största i sitt slag i Europa och kommer inte bara att minska elförbrukningen med 80 procent, det kommer även att öka trafiksäkerheten.

– I början tänkte vi mest på energibesparingen, men vi insåg snart att överblicken och regleringen är minst lika viktiga. Det gäller såväl de totala driftskostnaderna som trafiksäkerheten och invånarnas trygghet, säger Kenneth Mårtensson, VD på Sala Heby Energi Elnät AB, och fortsätter:

– Därför valde vi Philips IntelligentCity-systemet som ger en energieffektiv belysning och samtidigt kan så mycket mer. Via GSM-nätet kan vi övervaka och reglera varje enskild armatur. Det innebär att vi kan sitta framför datorn och justera ljusstyrkan i var och en av de cirka 5 000 LED-armaturerna. Därigenom kan vi skapa rätt ljus på rätt plats vid rätt tidpunkt. Genom integrerad GPS och inbyggda energimätare i varje LED-armatur kan vi dessutom övervaka och lokalisera energiförbrukningen och diagnostisera eventuella avvikelser. Därmed kan våra tekniker få ett exakt förhandsbesked om vilken uppgift de ska lösa. Det kommer att spara arbetstimmar åt oss.

Stora besparingar i sikte

Grundpelaren i affären är den garanterat långa brinntiden och låga energiförbrukningen, som gör att själva utbytet är självfinansierat. Invånarna i Sala kommun kan alltså se fram emot stora besparingar, förbättrad belysning och framför allt ökad trafiksäkerhet.

– LED-lamporna i sig ger betydande energibesparingar, men det är framför allt de intelligenta styrfunktionerna som gör stor skillnad. Räknar man på det så minskar IntelligentCity-systemet elförbrukningen med cirka 80 procent. Och eftersom elförbrukningen utgör två tredjedelar av Sala kommuns totala belysningskostnader, kommer det att röra sig om stora besparingar, säger Johan Lång, Country Manager Lighting på Philips Sverige.

– Men den stora fördelen är att Sala kommun snart kommer att kunna optimera ljusstyrkan under dagens lopp, så att belysningen hela tiden anpassas efter rådande väder och ljusförhållanden. Det skapar en bättre och säkrare belysning i trafiken – samtidigt som den lägre energiförbrukningen sparar pengar och minskar koldioxidutsläppen.

LED-armaturerna kommer att levereras i början av november och beräknas vara i full drift under hösten 2015.

#elförbrukning #intelligentcity #led #philips #sala #sala kommun
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0