Eldistribution
26:e maj 20162 min lästid

Empower i samarbete med Vattenfall

26:e maj 20162 min lästid
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Den 1 april införde Danmark nya lagkrav som förändrade den danska elhandlarmarknaden.

Den nya modellen är en så kallad elhandlarcentrisk modell som gör att alla danska elhandlare nu även ska fakturera elnätsavgifterna. För elhandlarna innebär det anpassningar av bolagens stödprocesser. För slutkunderna innebär det att de nu kan vända sig till en och samma instans för kundservice och fakturering.

Ett av de bolag som påverkats av detta är Vattenfall. De behövde ställa om sina system för att leva upp till den nya marknadsmodellen och valde Empower som tjänsteleverantör för det arbetet.

Avtalet mellan Vattenfall och Empower löper 2017 ut till att börja med och avser, förutom uppsättningen av en ny central meddelandehantering, löpande mätvärdesinsamling och månadsavräkning för de danska kunderna. Det innebär i praktiken att Empower ansvarar för att mäta elförbrukningen hos Vattenfalls kunder och varje månad förse Vattenfall med faktureringsunderlag så att de i sin tur kan fakturera sina kunder. Empower sköter även administrationen kring kunders leverantörsbyten av elhandlare

Arbetet startade redan i januari då Empower gjorde en installation i sin centrala serverhall i Finland, där även bolagets kontrollrum finns. Serverhallen kommunicerar med energihubben i Danmark och där all marknadsrelaterad information passerar. Den nya tjänsteplattformen har varit igång sedan 1 april och första faktureringen genomfördes i början av maj.

Anledningen till att Vattenfall valde Empower som tjänsteleverantör i arbetet är att bolaget har en flexibel plattform för att sätta upp denna typ av tjänst i alla nordiska länder på ett snabbt och enkelt sätt.

– Det här är första projektet vi genomfört i Danmark och vi kan kunna konstatera att det hela fortlöpt mycket bra. Nu hoppas vi få möjligheten att genomföra detta även i Norge, och att få förtroende att göra samma förändring hos fler kunder i Norden, säger Tero Tapiola, Projektledare Information Management Systems, Empower

#danmark #eldistribution #empower #energi #vattenfall
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0