Eldistribution
2 min lästid

Ny miljardsatsning på det svenska elnätet

27:e april 2016, 07:58
Ny miljardsatsning på det svenska elnätet
|
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Elnätsföretaget Ellevio inleder nu sin största satsning någonsin på sitt elnät. Fram till 2019 ska företaget investera 9 miljarder för att modernisera och öka kapaciteten och leveranssäkerheten i elnäten.

Satsningarna är fördelade på Ellevios nätområden i Stockholm, Halland, Bohuslän, Västra Götaland, Skaraborg, Närke, Värmland, Dalarna, Hälsingland och Gästrikland.

– Energibranschen genomgår stora förändringar. Vi ser en ökad andel förnyelsebar, distribuerad, väderberoende elproduktion. Vi är också mitt uppe i en elektrifiering av transportsektorn där elnätet har en viktig roll. Urbanisering och ett generellt ökat beroende i samhället av att alltid ha tillgång till el är också trender som vi behöver ta höjd för redan i dag. De elnät vi bygger i dag ska se till att de som bor och arbetar i våra områden får ett tryggt elnät även i framtiden, säger Ellevios vd Johan Lindehag.

Sedan 2006 har Ellevio, tidigare Fortum Distribution, investerat cirka 11 miljarder för att förbättra elnäten och har vädersäkrat mer än 11 000 kilometer ledningar.

– Vi nära tredubblar våra årliga investeringar från kring en miljard per år till tre miljarder per år under kommande år. El är en grundförutsättning för vår vardag och vi ser att acceptansen för strömavbrott minskar allt mer.

– Det innebär också att kraven på oss ökar. Med den satsning vi nu gör får allt fler kunder på landsbygden ett elnät som klarar hårt väder. För kunderna i städerna, framför allt i Stockholm, bygger vi ett elnät som är förberett både för att staden kommer att fortsätta växa och som är flexiblare för framtidens produktion och konsumtion, berättar Johan Lindehag.

I satsningen ingår bland annat att:

– Fortsätta vädersäkra elnätet på landsbygden.

– Modernisera och byta ut stora ställverk och nätstationer som är viktiga knutpunkter i elnätet.

– Mycket ny teknik kommer installeras som förkortar avbrottstiderna för kunden.

– Öka kapaciteten i det växande Stockholmsområdet.

– Byta ut delar av det regionnät som fungerar som en stor pulsåder till våra regioner.

– Ansluta nya bostads-, affärs- och industriområden till elnätet .

#eldistribution #ellevio #elnät #energi
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0