Eldistribution
2 min lästid

Miljonbelopp till samlad forskning om smarta elnät

21:a april 2016, 09:48
Miljonbelopp till samlad forskning om smarta elnät
Bildkälla: Energimyndigheten
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Energimyndigheten satsar 173 miljoner kronor på ett nytt forsknings- och innovationsprogram inom smarta elnät: SamspEL.

Programmet är brett och samlar huvuddelen av Energimyndighetens insatser på området. Första utlysningen öppnar inom kort.

Energimyndigheten tar ett samlat grepp om området smarta elnät genom det nya forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL. Energimyndigheten har avsatt 173 miljoner kronor inom programmet, fördelat över fyra år fram till 2020. Utöver Energimyndighetens finansiering tillkommer samfinansiering från den privata sektorn vilket gör att programmets totala omfattning är betydligt större.

Tidigare har forskning och innovation på elnätsområdet finansierats från myndigheten genom flera olika satsningar. Programmet SamspEL ska samla de flesta av Energimyndighetens forsknings- och innovationsinsatser för att bidra till myndighetens vision om ett hållbart energisystem.

– Vi vill fortsätta med den här typen av samlade satsningar på olika forsknings- och innovationsområden i framtiden. SamspEL gör det möjligt att möta behoven av tvärvetenskaplighet och flexibilitet inom ett område som utvecklas snabbt, säger Rémy Kolessar, avdelningschef för forskning och innovation på Energimyndigheten.

SamspEL ska bidra till utvecklingen av ett helt förnybart elsystem – det tekniska systemet, dess aktörer och spelregler – och samspelet inom systemet. Programmet ska bidra till utvecklingen av ett kraftsystem som är flexibelt, resurseffektivt och robust. Det ska även bidra till att skapa värde för elanvändarna och bidra till utvecklingen av svenskt näringsliv. Programmet riktar sig till alla aktörer som är intresserade av forskning och innovation inom elnätsområdet.

Första utlysning inom kort

En första, bred, utlysning kommer att öppnas inom kort. Planen är att årligen genomföra två utlysningar inom programmet, en på våren samt en på hösten. Utöver detta kan mer riktade utlysningar även hållas inom programmet.

#eldistribution #elnät #energi #energimyndigheten
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0