Eldistribution
2 min lästid

ABB ska stärka Kinas elnät

18:e april 2016, 11:13
ABB ska stärka Kinas elnät
|
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

ABB tar order värda mer än 300 miljoner dollar för att stärka Kinas elnät och minska miljöpåverkan.

ABB har vunnit order värda mer än 300 miljoner dollar på avancerade strömriktartransformatorer till två långdistansförbindelser för ultrahögspänd likström (UHVDC) som ska överföra upp till 10 000 megawatt (MW) på en spänningsnivå av 800 kilovolt (kV), nytt världsrekord vad gäller överföringskapacitet. Beställningarna bokades i första kvartalet 2016.

Transformatorer, genomföringar och lindningskopplare levereras från ABB i Ludvika. Andra komponenter som också ingår i leveransen är kompositisolatorer från ABB i Piteå och transformatorisolation från ABB i Figeholm.

Länkarna Ximeng-Taizhou och Shanghaimiao-Shandong, båda på 800 kV och med en längd av 1 609 respektive 1 231 kilometer, ska leverera 25 procent mer kraft, jämfört med tidigare 800 kV UHVDC-länkar, genom samma smala överföringskorridor. De senaste tekniska framstegen, bland annat strömriktartransformatorn på 509 megavoltampere (MVA), gör det möjligt att öka överföringskapaciteten i UHVDC-länkar till helt nya nivåer.

De två länkarna ingår i ett projekt för att överföra kraft genererad i Inre Mongoliet via långdistansledningar, istället för att frakta miljontals ton kol till olika kraftanläggningar. Det övergripande syftet är att minska koldioxidutsläppen med runt en miljard ton, minska utsläppen av svaveldioxid och kvävemonoxid samt förhindra omkring 140 000 ton rök och stoft från att förorena luften.

– Det här senaste teknikgenombrottet att kunna överföra 10 gigawatt genom en enda 800 kV UHVDC-länk ingår i ABB:s strategi Next Level att leverera innovativa lösningar för att integrera förnybar kraft i elnäten och transportera el effektivt från avlägsna platser till urbana regioner, säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s division Power Grids.

Kina har hög elförbrukning i de östra regionerna medan landets energikällor finns i de västra och nordvästra delarna. De långa geografiska avstånden och det senaste decenniets ökade efterfrågan har fått landet att öka sin UHV-kapacitet för att möjliggöra överföring av mer el från nyare och effektivare termiska kraftverk nära energikällorna och därmed också minska föroreningarna i städerna.

Att överföra stora mängder kraft på högre spänningsnivåer är betydligt mer effektivt. UHVDC är en vidareutveckling av HVDC, en teknik som ABB var först med för mer än 60 år sidan, och representerar det största tekniksprånget på mer än två årtionden vad gäller överföringskapacitet och effektivitet.

#abb #elnät #energi #industri #kina #transformatorstation #transformatorstationer #transformatorteknik
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0