Energi Eldistribution
1 min lästid

Nya miljardinvesteringar för ökad stamnätskapacitet

13:e april 2022, 09:53
Nya miljardinvesteringar för ökad stamnätskapacitet
Bildkälla: Pixabay
Redaktionen Redaktionen
Like 0

Investeringarna ska öka stamnätskapaciteten för att snabbare kunna möta det enorma effektbehov som kommer från industrin i området.

– Det pågår en grön industriell revolution i norra Sverige, då behöver vi både mer elproduktion och mer överföringskapacitet. För att möta industriernas behov och nå klimatmålen behöver elnätet byggas ut i en mycket snabb takt. Regeringen ger nu Svenska kraftnät klartecken att arbeta vidare med investeringar för en snabbare utbyggnad av kraftnätet längs Norrlandskusten, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar, i pressmeddelandet.

Investeringarna möjliggör även anslutning av ny vindkraft.

– Det finns stora förfrågningar från industrier såväl som från vindkraft som gör att vi behöver förstärka nätet i norra Sverige. Industrierna behöver kapacitet snabbt. Därför har vi valt att initiera pilotprojekt för att nå målet om att halvera ledtiderna. Paket Norrlandskusten är ett av dem, säger Lotta Medelius-Bredhe, Generaldirektör för Affärsverket Svenska Kraftnät

En av punkterna i regeringens nationella strategi för elektrifiering är kortare ledtider och proaktivt arbete för att effektivt kunna bygga ut elnätet. Regeringen ger därför Affärsverket svenska kraftnät ett investeringsbemyndigande för myndighetens åtgärdspaket Fossilfritt Norrland – Norrlandskusten.

#infrastrukturdepartementet #miljardinvesteringar #norrland #stamnätskapacitet #svenska kraftnät
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0