Energi
3 min lästid

Elkrisen: Ministern svarar på kritiken

26:e juli 2021, 09:12
Elkrisen: Ministern svarar på kritiken
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet / Tomas Ärlemo
Fredrik Fahlman Fredrik Fahlman
Like 0

Regeringen har kritiserats för att tillståndsprocesserna för nya elledningar i Sverige är för långa. Nu svarar energiminister Anders Ygeman.

– Vi planerar för en fördubbling av elproduktionen för att kunna elektrifiera transporter och industri, säger han till Branschaktuellt.

Med dagens lagstiftning kan det ta flera år att få tillstånd för att bygga nya elledningar. Enligt energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) tar regeringen krafttag för att minska ansökningstiderna, då han menar att elanvändningen i Sverige inom kort kommer att fördubblas.

– Vi har tagit fram propositionen om moderna tillståndsprocesser. Det är det kraftigaste omtaget om tillståndsprocesserna sedan Sverige elektrifierades. Det har inte varit något annat förslag som har kortat tiderna lika mycket som regeringens förslag, säger Ygeman till Branschaktuellt. Han menar att det kommer att ha en stor påverkan på ansökningsprocesserna.

– För stamnätet kommer det att kapa tiderna med flera år, och för regionnätsledningar kommer vi att halvera tiderna för att bygga nya ledningar.

Men regeringen får kritik för att inte göra tillräckligt. I en debattartikel i Dagens Industri föreslår Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, ett antal konkreta åtgärder för att lösa klimatomställningen.

Distributionen av el behöver riksintressestatus i likhet för vad som finns för väg- och järnväg för att kunna vägas mot till exempel försvarsintressen och riksintressen för naturvård i en helhetsbedömning”, skriver han i artikeln.

Enligt energiministern är det något som regeringen överväger, men han är skeptisk till att det skulle ha någon påverkan.

– Det finns redan så många riksintressen som måste vägas mot varandra så det kommer ändå att bli ungefär samma bedömning, säger han.

Utfrågad av oppositionen

De långa väntetiderna har tagits upp i riksdagen. “Sverige får importera kolkraftsel och köra med egna oljekraftverk för att klara vinterkylan och behovet av el till Sveriges företag och konsumenter. […] Att ha elöverskott på sommaren är en klen tröst en vindstilla dag i december och 20 minusgrader”, skrev riksdagsledamoten Sten Bergheden (M) i en fråga till energiministern, där han undrade vad regeringen gör för att skynda på processen.

Liknande frågor har ställts av Lars Hjälmered (M), Helena Antoni (M), och Mattias Bäckström Johansson (SD). Ygeman svarade att regeringen har beslutat att öka Energimarknadsinspektionens anslag. Det nya ramanslaget är på 153 miljoner kronor – en ökning med 17 miljoner.

– Kommer det ökade anslaget att räcka för att korta väntetiderna?

– Det är myndighetens bedömning, men vi kommer att följa det noggrant för att se till att handläggningstiderna för tillstånd kortas, säger energiministern.

– Vad är det viktigaste regeringen gör inom energisektorn för att bidra till att Sverige blir klimatneutralt till 2045?

– Vi har minskat koldioxidutsläppen från elproduktionen, som i dag är en femtedel av vad den var för tio år sedan. Vi planerar för en fördubbling av elproduktionen för att kunna elektrifiera transporter och industri, och därmed minska utsläppen.

Artikeln har tidigare publicerats i april 2021.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0