Energi
7:e maj 20192 min lästid

Åtta förslag: Så skapas ett flexibelt elsystem

7:e maj 20192 min lästid
Åtta förslag: Så skapas ett flexibelt elsystem
Foto: Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0) / Bruce Guenter
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Forum för smarta elnät har tagit fram åtta förslag gällande roller och ansvar för flexibilitet. Förslagen ska bidra till arbetet med att öka flexibiliteten i elsystemet.

Representanter från energibranschen

Förslagen har tagits fram av en arbetsgrupp tillsatt av Forum för smarta elnät, med representanter från olika delar av energibranschen.

Under arbetets gång har även två workshoppar hållits för att inhämta synpunkter från aktörer och elkunder. De slutgiltiga rekommendationerna, som presenteras i sommar, syftar till att klargöra till exempel vem som får äga och driva ett energilager, vilket ansvar en aggregator ska ha och under vilka förutsättningar en aktör kan driva ett lokalt energisamhälle.

Två dokument att lämna synpunkter på

Dokumentet Flexibilitetsförslag innehåller åtta förslag gällande lager, laststyrning och aggregering. Inför det fortsatta arbetet med rekommendationerna önskar arbetsgruppen få synpunkter på exempelvis om något förslag saknas, bör tas bort eller bör revideras.

I dokumentet Medborgarenergigemenskaper har arbetsgruppen identifierat tolv nyckelfrågor som bedöms få stor betydelse för införandet av medborgarenergigemenskaper i Sverige. Arbetsgruppen önskar få synpunkter på på exempelvis om någon nyckelfråga saknas, bör tas bort eller bör revideras.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0