Energi
7:e maj 20193 min lästid

Såhär blir vi 100 procent förnybara

7:e maj 20193 min lästid
Såhär blir vi 100 procent förnybara
Genrebild. Foto: Creative commons / pixabay / pexels
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Det är fullt möjligt att få ett fungerande 100 procent förnybart elsystem till 2040-talet. Det skriver Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Men det kräver möjligheter för en fortsatt utbyggnad av vindkraft och av elnäten. Samtidigt behöver elanvändarna få möjlighet till flexibel användning utifrån elprisets upp- och nedgångar.

Det är några av slutsatserna från Energimyndighetens analys av framtidens elsystem.

– Här handlar det om att hela samhället behöver arbeta tillsammans för att överbrygga hinder och möjliggöra investeringar, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén i ett pressmeddelande. Vi ser därför ett behov av att göra en handlingsplan i bred dialog med berörda aktörer så att vi får en gemensam syn på de utmaningar som omställningen innebär.

Sverige har stor potential

Med bakgrund i att Sverige har ett energipolitiskt mål om ett 100 procent förnybart elsystem till 2040, har Energimyndigheten tagit fram fem scenarier för hur ett sådant elsystem skulle kunna se ut. Analysen visar att det är fullt möjligt för marknaden att ta oss till ett fungerande 100 procent förnybart elsystem på 2040-talet. Sverige har stor potential för både flexibilitet och billig förnybar el, men en grundläggande förutsättning för ett fungerande och kostnadseffektivt elsystem är att låta elprissignalerna nå fram.

– Analysen visar på en mycket större variation i elpriser i framtiden vilket kommer att ge ökad lönsamhet för elproduktion, elanvändning och annan flexibilitet som bidrar till ett välfungerande elsystem, säger Martin Johansson, analytiker på Energimyndigheten. Men vi måste se till att elprissignalerna också når fram till rätt aktörer och att marknadsplatser och regelverk är anpassade även för nya aktörer och lösningar.

Räcker inte med en fungerande elmarknad

Men det räcker inte med en fungerande elmarknad. Det måste också finnas möjlighet att bygga både ny elproduktion och elnät samt frigöra och investera i flexibilitet. Dessutom finns en ökad risk för effektbrist, särskilt vid låg elproduktion från vindkraft, om det blåser dåligt under flera dagar i följd.

Fem scenarier visar på utmaningar för olika vägar framåt

Energimyndigheten har tagit fram ett antal scenarier som fokuserar på drivkrafter som finns i samhället idag. De fem scenarier som är analyserade i rapporten är:

  • Vindscenarier
    • Landbaserad, jämt spridd över landet
    • Landbaserad, fokus norra Sverige
    • Havsbaserad, fokus södra Sverige
  • Solscenario
  • Kraftvärmescenario

Vattenkraften och kraftvärmen behöver värnas

I rapporten konstateras också att både vattenkraften och kraftvärmen behöver värnas. Det bästa vore om det sistnämnda kunde producera något mer än idag.

– Det kommer att hända mycket de närmaste 20–30 åren och vi måste ha de övergripande politiska målen i fokus, säger Martin Johansson och fortsätter: Vi behöver främja förnybar el och flexibilitet på ett generellt plan, och vi måste ta till vara på möjligheten till synergieffekter. Vi vill inte fastna i ett specifikt teknikspår eller föreslå nya produktionsstöd, utan det kan finnas många lösningar på samma utmaning.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0