Energi
2:a januari 20193 min lästid

Nord Stream 2 läggs ut i svensk ekonomisk zon

2:a januari 20193 min lästid
Nord Stream 2 läggs ut i svensk ekonomisk zon
Bildkälla: Nord Stream 2
Jessica Branschaktuellt Jessica Branschaktuellt
Like 0

Nord Stream 2 ledningen börjar nu läggas ut i svensk ekonomisk zon. Rörläggningen förväntas pågå fram till sommaren 2019.för att minska påverkan på miljön används ett dynamisk positionerat rörläggningsfartyg. 

Rörläggningsfartyget Solitaire startade under eftermiddagen den 23 december med installeringen av rörledningssystemet Nord Stream 2, i den södra delen av sträckningen i svenskt vatten. Nord Stream 2 kommer att bestå av två stycken 1 230 kilometer långa rörledningar, varav 510 kilometer kommer att sträcka sig genom svensk ekonomisk zon (EEZ). Ett ytterligare rörläggningsfartyg, Pioneering Spirit, kommer att börja med rörläggningen av det andra röret i den norra delen av sträckningen i svenskt vatten i början på nästa år.

Minskad miljöpåverkan

Solitaire är ett dynamiskt positionerat rörläggningsfartyg med propellrar på dess skrov för att säkerställa dess rätta position. På så vis är det enbart rörledningen som berör havsbotten. Detta minskar påverkan på Östersjöns känsliga miljö. Nord Stream 2 har dessutom åtagit sig att inte lägga ut rör i Natura 2000 området söder om Gotland, som ledningarna kommer att sträcka sig igenom i svenskt vatten, under de för tumlarna känsliga sommarmånaderna.

3 kilometer per dag

Solitaires genomsnittliga rörläggningstakt ligger på 3 kilometer per dag. För att säkerställa en maximal säkerhet för sjöfarten i Östersjön och personalen ombord på de olika arbetsfartygen, kommer tillfälliga säkerhetszoner med en radie på 1 sjömil (1,85 kilometer) att inrättas runt rörläggningsfartygen. Runt de medföljande undersöknings- och leveransfartygen kommer de inrättade säkerhetszonerna att ha en radie på 500 meter. Alla konstruktionsarbeten inom svensk EEZ har fastställs i samråd med Sjöfartsverket, Transportstyrelsen samt Kustbevakningen.

Rörläggningsarbetet utförs i enlighet med de villkor som nämns i det svenska utläggnings- och drifttillståndet som meddelades av den svenska regeringen i juni 2018.
Solitaire är ett 300 meter långt och 41 meter brett fartyg med boende för upp till 420 personer ombord, vilket är nödvändigt eftersom besättningen jobbar i skift dygnet runt, under veckans samtliga dagar. Rörtransportfartyg kommer att leverera 12 meter långa och 24 ton tunga rör till rörläggningsfartyget från projektets närmaste logistikknutpunkt – Karlshamn för Sveriges del – för att säkra det nödvändiga beståndet av rör. Karlshamns hamn lagrar för närvarande runt 34 000 rör och har tillfälligt anställt 110 personer för att utföra arbetet å projektets vägnar.

58 000 rör att passerar genom hamnen

Totalt kommer 58 000 rör att passera genom hamnen och cirka 140 personer att arbeta för Nord Stream 2 projektet under dess mest intensiva fas. Projektet fortlöper enligt plan och håller tidsplanen. I dagsläget har runt 370 kilometer av Nord Stream 2 ledningarna installerats i tyskt och finskt vatten. Rörläggningen fortgår där. Parallellt pågår även konstruktionen av landförings-anläggningarna i Ryssland och Tyskland.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0