Energi
5 min lästid

Jättefynd av sällsynta jordartsmetaller

10:e juni 2024, 06:23
Jättefynd av sällsynta jordartsmetaller
Bilden visar bergarten som innehåller sällsynta jordartsmetaller i Fensfältet. Foto: Tor Espen Simonsen.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Upptäckten har meddelats i ett pressmeddelande. Rapporteringen och tekniskt stöd har utförts av det internationella konsultföretaget WSP. De har utarbetat en mineralresursuppskattning i kategorin Inferred Mineral Resource, i enlighet med kraven i den australasiatiska koden för rapportering av mineralresurser och reserver (JORC, 2012 Edition, eller JORC 2012).

Det här är den första mineralresursuppskattningen för sällsynta jordartsmetaller som täcker huvuddelen av förekomsten i Fensfältet, och representerar en stor och viktig milstolpe för Rare Earths Norway och Norges möjlighet att spela en viktig roll för den gröna omställningen i Europa.

Mineralresursuppskattningen visar att Fensfältet är den största förekomsten av sällsynta jordartsmetaller i Europa hittills. Arbetet hittills ger en oberoende resursuppskattning ner till 468 meter under havsytan. REN förväntar sig att förekomsten på sikt kommer att bli betydligt större. Tidigare djupborrningar, utförda av Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) och regiongeolog Sven Dahlgren, har visat att mineraliseringen fortsätter ner till minst 1000 meter.

REN förväntar sig också att utvecklingen av ny gruvteknik kommer att bidra till att öka framtida resursuppskattningar.

– Vi samarbetar bland annat med Montanuniversität Leoben i Österrike för att utveckla världens mest hållbara mineralutvinning. Vårt mål är maximalt resursutnyttjande av förekomsten samt låga klimat- och miljöavtryck. Detta har WSP ännu inte tagit hänsyn till i sin resursuppskattning, säger vd Alf Reistad i Rare Earths Norway.

– Vi är mycket glada över att se att Rare Earths Norway, ett företag som EIT RawMaterials och ERMA har stöttat under flera år, når denna stora milstolpe. Detta projekt visar potentialen och möjligheten för Europa att investera i gruv- och bearbetningsprojekt i världsklass, som kommer att bidra till att säkra våra industriella värdekedjor och sätta nya miljö- och samhällsstandarder genom teknik, innovation och samarbete, säger Bernd Schäfer, vd för EIT RawMaterials.

Det här säger Rare Earths Norway:

Resursen rapporteras enligt JORC-koden. Det innebär att den inte omfattar hela mineraliseringen in situ, utan bara den del som har rimlig möjlighet till framtida ekonomisk utnyttjande, eller “reasonble prospects for eventual economic extraction” som det heter. Avgränsningen baseras på geologiska förhållanden och aktuella driftsmetoder, produktionskostnader och försäljningspriser.

Mineralresursen som uppfyller villkoren är 559 miljoner ton, med en genomsnittlig halt av sällsynta jordartselement i oxidform (TREO-total rare earth oxides) på 1,57%. Detta motsvarar en total halt av TREO på hela 8,8 miljoner ton i det undersökta området. Av detta är 1,5 miljoner ton neodym- och praseodymoxid. Dessa element kallas ofta för magnetrelaterade sällsynta jordartsmetaller och används i tillverkningen av permanentmagneter i elbilar och vindturbiner. Enligt en uppdaterad översikt från EU är dessa de mest kritiska råvarorna för den europeiska industrin med tanke på försörjningssäkerheten.

Bekräftar att Fensfältet utan tvekan är Europas största

Resursuppskattningen visar att Rare Earths Norway sitter på Europas största förekomst av sällsynta jordartsmetaller. Enligt WSP-rapporten kan man dra slutsatsen att Rare Earths Norways resurs är fem gånger större än den näst största kända förekomsten på kontinenten. Företaget har därmed potential att täcka betydande delar av Europas självförsörjningsmål för REE inom överskådlig framtid.

– Vi har genom tredjepart fått bekräftat att vi sitter på en betydande resurs. Det är en milstolpe för oss som kan bli extremt viktig både för samhället i Nome, men också Norge och Europa i flera generationer, säger chefsgeolog Trond Watne.

Regiongeologen i Telemark fylkeskommune, Sven Dahlgren, är positivt överraskad över Fensfältets storlek.

– Det är glädjande att de geologiska data visar att förekomsterna troligtvis är ännu större än vad fylkesgeologens undersökningar år 2019 visade. Detta bekräftar att Fensfältet utan tvekan är Europas största förekomst av REE-mineraler. Detta är mycket lovande och det ska bli spännande att följa projektet vidare, säger regiongeologen.

Rare Earths Norway tar regeringens mineralstrategi på allvar och strävar efter att utveckla världens mest hållbara mineralnäring i Norge.

– Vårt mål är att bidra till en komplett och kompakt europeisk värdekedja med låga klimat- och miljöavtryck – från mineralutvinning till produktion av permanentmagneter, säger CEO Alf Reistad.

Projektets framsteg

Rare Earths Norway fortsätter att kartlägga förekomsten på Fensfeltet och planerar nya borrkampanjer redan år 2024. En preliminär ekonomisk möjlighetsstudie för projektet förväntas också under 2024. Företaget har startat flera större FoU-program och samarbetar med partners i nästan 20 olika länder.

Nästa steg för Rare Earths Norway är att etablera en pilotfabrik i Nome kommun, där ny teknologi ska testas och optimeras. Förutom forskning och utveckling ska pilotanläggningen vara ett utbildningscenter i samarbete med Nome vidaregående. Telemark Utviklingsfond (TUF) har stöttat projektet med 20 miljoner och REN fortsätter arbetet med lokaliserings- och fullfinansieringsfrågor.

Undersökningar, teknologiutveckling och provdrift ska leda fram till ett investeringsbeslut på 10 miljarder norska kronor för byggnadsetapp ett och starten av gruvdrift från 2030. Då kan Rare Earths Norway täcka 10 procent av EUs behov av sällsynta jordartsmetaller, i linje med EUs mål.

Rare Earths Norways arbete med Fensfeltet stöds av EU Horizon-program, European Institute of Innovation and Technology Raw Materials (EIT RM), European Raw Materials Alliance (ERMA), Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Skattefunn, Telemark Utviklingsfond och Regionale Forskningsfond Vestfold & Telemark.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0