Energi
1 min lästid

NIBE varslar 340 anställda

18:e mars 2024, 11:33
NIBE varslar 340 anställda
Genrebild. Bildkälla: Nibe.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

– Vi är fast övertygade om den framtida tillväxtpotential som ligger i omställningen till ett fossilfritt samhälle och minskade koldioxidutsläpp och vi är synnerligen väl positionerade i denna marknad. Det är naturligtvis ett oerhört tungt beslut att behöva reducera bemanningen och att lojala medarbetare kommer att drabbas av arbetslöshet till följd av det pressade konjunkturläget men vi är helt besjälade av att ta oss igenom den här konjunktursvackan på bästa möjliga sätt för att ha ett riktigt bra utgångsläge när konjunkturen vänder upp igen, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

NIBE skriver att de redan den 16 februari informerade om ett kommandeåtgärdsprogram avseende reduktion av huvudsakligen personal och fasta kostnader, framför allt inom NIBE Climate Solutions i Europa. Nu vidtas dessa åtgärder.

Av de 340 medarbetare som varslas arbetar 264 personer på NIBE AB och 40 personer på CTC AB. Även i övriga Europa kommer förhandlingar att inledas avseende personalneddragningar i ungefär motsvarande omfattning.

#nibe #varslar
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0