Energi
2 min lästid

Ilmatar och nio markägare skapar storskalig solpark

5:e november 2023, 07:22
Ilmatar och nio markägare skapar storskalig solpark
Christian Gustafsson, VD. Foto: Ilmatar Solar AB.
Christopher Blanck Christopher Blanck
Like 0

Anläggningen kommer att bestå av två områden, belägen direkt väster om E4:an och orten Traryd i Markaryds kommun och parken kommer framför allt att anläggas på skogs- och torvmarker. När parken står klar väntas den generera tillräckligt mycket energi för att ombesörja 32 000 villors årliga elförbrukning.

– Det är svårt att överblicka skillnaden som parken i Grönö väntas göra. Nettoeffekten motsvarar i princip en av Barsebäcks gamla reaktorer och energin är helt grön, precis det som behövs här i elområde 4. Detta blir en av våra största satsningar hittills och det känns fantastiskt att göra den i det elområde i Sverige som har högst elkostnader. Detta kommer ge en efterlängtad energiskjuts både regionalt och lokalt, säger Ilmatar Solars VD, Christian Gustafsson.

I december 2022 spådde Energimyndigheten att elbehovet i Sverige kan ha dubblerats redan år 2035. Industrisatsningar i Norrland för att framställa fossilfritt stål driver på energibehovet, samtidigt som kriget i Ukraina har lett till en energikris i hela Europa. Samtidigt satsar näringslivet hårt på att bygga ut fossilfri energi och många markägare ställer sig positiva till att upplåta mark för utbyggnaden av soleneregi.

Pierre Lindgren är en av de nio markägarna som upplåtit sin mark till parken.

– Jag tror att det är många som funderar över hur man kan vara med och bidra, i egenskap av markägare kändes det därför självklart att ingå ett samarbete med Ilmatar. Det är en möjlighet att vara en del av något större och positivt för samhället. Det känns fantastiskt att man sedermera kan bidra till biologisk mångfald genom att till exempel ha får betande på området. Det blir ett konkret exempel på hur vi, genom betydelsefulla beslut, kan göra skillnad för miljön och vår omgivning, säger han.

Byggnationen av parken väntas påbörjas 2028.

#ilmatar solar
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0