Energi
1 min lästid

Svenska Kraftnät satsar på Gotland

31:a maj 2023, 07:52
Svenska Kraftnät satsar på Gotland
Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong. Bildkälla: Svensk Betong.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Styrelsen för Svenska kraftnät har beslutet om en ny elförbindelse till Gotland. Den kommer att utgöras av två 220 kV undervattenskablar för växelström och beräknas att vara i drift 2031. Preliminär budget uppgår till 5,8 miljarder kronor.

– Gotland är idag anslutet till fastlandet via Vattenfall Eldistributions regionnäts två likströmslänkar om vardera 160 MW, som togs i drift i mitten på 1980-talet. De nya, dubbla, kabelförbindelserna kommer att ha en överföringskapacitet på 220 MW vardera, säger Daniel Gustafsson.

I regleringsbrevet 2020 gav regeringen Svenska kraftnät uppdraget att analysera elförsörjningen av Gotland på kort och lång sikt. Med anledning av detta har Svenska kraftnät, Vattenfall Eldistribution AB och Gotlands Elnät AB gemensamt utrett hur det ökade elbehovet till Gotland ska säkerställas.

Svensk Betong är skeptiska till planen.

– Att Svenska kraftnät nu tagit ett beslut välkomnar vi, men tyvärr är tidsplanen inte tillräckligt skarp för vi ska känna oss trygga i att klara av delmålet i vår Färdplan att börja producera klimatneutral betong till 2030. För att nå dit är vi beroende av att CCS-fabriken för koldioxidinfångning i Slite som planeras att driftsättas 2030 inte försenas på grund av för långsam utbyggnad av elförsörjningen till Gotland, säger Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong.

#slite #svensk betong #svenska kraftnät #vattenfall
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0