Eldistribution
1 min lästid

Stockholm Exergi bildar bolag för batteriparker

14:e mars 2023, 10:03
Stockholm Exergi bildar bolag för batteriparker
Anders Egelrud, VD Stockholm Exergi. Bildkälla: Stockholm Exergi.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

De båda företagen bildar ett samägt dotterbolag som ska bygga batteriparker för att leverera effekt och stödtjänster som ger stabilitet till energisystemen i Stockholmsområdet.

Det första steget för det nybildade bolaget blir att etablera en 20 MW stor batteripark i Stockholms län som kommer att stå färdig under 2023. Planen är att därefter etablera flera storskaliga batteriparker i länet på sammanlagt minst 100 MW, vilket motsvarar effektbehovet i en stad av Borlänges storlek.

Kan byggas fler

Batteriparkerna ansluts till elnätet och kommer att bidra till att underlätta den pågående energiomställningen och ge effekt i stor skala när det uppstår bristsituationer i elsystemet, inte minst i Storstockholm. Det potentiella behovet är dock stort och fler batteriparker kan bli aktuella för att kunna leverera de stödtjänster som krävs.

–  För Stockholm Exergi är detta ett viktigt steg där vi breddar vår verksamhet från värme, kyla och el till att också producera effekt och stödtjänster. Som Sveriges ledande fjärrvärmebolag känns det naturligt att vara med och ta ett större ansvar för hela det energisystem som är i förvandling. Att vi kan göra det med en långsiktig aktör som Polar känns särskilt bra, säger Stockholm Exergis VD Anders Egelrud.

#polar capacity #stockholm exergi
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0