Eldistribution
2 min lästid

Högre kapacitet i Svenska Kraftnäts ledningar

18:e januari 2023, 10:54
Högre kapacitet i Svenska Kraftnäts ledningar
Bild: Svenska Kraftnät
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Ett sätt att mäta överföringsförmågan eller kapaciteten är att titta på tilldelad kapacitet (hur mycket el som Svenska kraftnät upplåter till marknaden) mellan elområdena. I Sverige finns fyra elområden. Mellan elområde 2 och 3 respektive elområde 3 och 4 är kapaciteten störst.

Under 2022 var den tilldelade genomsnittliga kapaciteten 6505 MW från elområde 2 till 3, vilket var en ökning med 632 MW jämfört med 2021. Motsvarande siffra för kapaciteten från elområde 3 till 4 var 4560 MW 2022, vilket var en ökning med 492 MW jämfört med 2021.

– Vi jobbar kontinuerligt med att förstärka överföringsförmågan i det svenska transmissionsnätet/stamnätet, så att vi får en effektivare resursanvändning av elen, säger Erik Ek, strategisk driftchef, Svenska kraftnät.

Det finns en mängd olika faktorer som förklarar den ökade överföringsförmågan utöver de olika förutsättningar som gives av driftläget. Erik Ek lyfter fram de viktigaste:

  • Investeringar i nya apparater och ledningar.
  • God samplanering av dels kärnkraftens revisioner, dels underhållsarbeten i nätet.
  • Ökad kunskap om de olika flödena i nätet vilket möjliggjort ökad överföringskapacitet.
  • Ökade mothandelsmöjligheter vilket gör att man med bibehållen driftsäkerhet kan öka överföringskapaciteten.

Klimatvinsten av ökad överföringskapacitet handlar enligt honom om att elproduktionen i norra Sverige har lägre klimatpåverkan än produktion i södra Sverige och på kontinenten. Ökad överföring innebär därmed att mer av den svenska vatten- och vindkraften kan ersätta dyrare produktion med högre klimatpåverkan.

#svenska kraftnät
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0