EnergiEllevio upphandlar för framtidens smarta elnät
10/04/2018 3min lästid

Ellevio upphandlar för framtidens smarta elnät

10/04/2018 3min lästid
Ellevio upphandlar för framtidens smarta elnät

Johan Lindehag, vd på Ellevio. Fotograf: Unn Tiba/Ellevio

900 000 smarta elmätare.

Ellevio går ut i två upphandlingar för inköp och installation av över 900 000 smarta elmätare med tillhörande system och tjänster.

De nya mätarna ska blir en viktig länk i framtidens smarta elnät. De första mätarna installeras hos Ellevios kunder i ett pilotprojekt under 2020, sedan beräknas mätarpopulationen vara utbytt innan utgången av 2023.

Framtidssäkrar elnätet

Bytet av mätare är en del i den framtidssäkring av elnätet som Ellevio genomför och som bidrar till energiomställningen i samhället. När andelen väderberoende elproduktion från sol och vind ökar och elektrifieringen av samhället accelererar, ställer det ökade krav på elnäten. Därför investerar Ellevio för att möta utvecklingen skriver bolaget.

– Med den nya upphandlingen tar vi ett nödvändigt kliv mot det elsystem vi behöver ha i framtiden. Mätarna ger kunderna möjlighet att snabbt få tillgång till information om sin elanvändning och samtidigt en möjlighet att aktivt energieffektivisera. Vi ser kunderna som en av de viktigaste spelarna för att klara energiomställningen och vi vill ge våra kunder stöd och verktyg i den processen, säger Johan Lindehag, vd på Ellevio i ett pressmeddelande.

– När nya tjänster kopplas på kan kunderna agera på marknadens prissignaler, sin produktion och snabbt styra sin användning mot när det är som mest gynnsamt, säger Johan Lindehag.

Smart nät, färre avbrott

Framtidens smarta elnät kommunicerar med olika delar av energisystemet, tar in och analyserar data och möjliggör ett mer proaktivt arbetssätt i drift och övervakning. Det betyder färre och kortare strömavbrott för kunderna.

– Den ökade mängden data som vi får tillgång till genom de smarta mätarna kommer ge oss mycket bättre möjlighet att agera på informationen och därmed styra elnätet på ett smartare sätt. Systemen ger oss tidiga indikationer på var ett fel är på väg att uppstå redan innan det inträffat. Vår ambition är att fullt ut dra nytta av de möjligheter som den nya tekniken ger oss, förklarar Johan Lindehag.

“Vi är övertygade om att det är rätt väg att gå”

Upphandlingarna är ett resultat av ett omfattande analysarbete inom Ellevio med syfte att skapa ett intressant förfrågningsunderlag för både marknaden och Ellevio. De lägger också grunden för att säkra kontrollen av strategiskt viktig information och Ellevios framtida utveckling som elnätsbolag.

– Vi har valt att separera upphandlingen i två delar. De smarta mätarna med direkt tillhörande system och tjänster utgör en del. Den andra delen omfattar implementation och inköp av system som hanterar informationen från mätarna. Vi är övertygade om att det är rätt väg att gå och hoppas på ett lika stort intresse från marknaden. Byggandet av smarta nät är en naturlig del i vårt arbete med att utveckla och rusta upp den svenska el-infrastrukturen, säger Johan Svensson, programledare på Ellevio.

Programmet inleds med upphandlingarna som nyligen blev offentliga. Planen är att skriva kontrakt under första kvartalet 2019 och att de första mätarna ska börja installeras hos kunderna under första halvan av 2020.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!