Sponsrad
5 min lästid

Automatiserade elnät - ett måste för framtidens elförsörjning

31:a augusti 2021, 09:46
Automatiserade elnät - ett måste för framtidens elförsörjning
Stormar kan ställa till det för elbolagen, men med hjälp av smarta och automatiserade elnät kan allvarliga strömavbrott oftast undvikas. Foto: ABB
Sponsrad
Like 0

Kostsamma strömavbrott kan snart tillhöra det förgångna. Med ABB:s smarta produkter för nätautomation och felindikering kan längre elavbrott undvikas och fel hanteras på bara några minuter. Något som drastiskt minskar elbolagens utgifter för avbrottsersättning.

– I vårt högteknologiska samhälle är inte bara privatpersoner beroende av oavbruten och högkvalitativ elförsörjning utan även många verksamheter. Med hjälp av elnätsautomation kan vi snabbt lokalisera fel och koppla om strömförsörjningen med minimal påverkan för de drabbade, säger Regina Leandersson, Product Marketing Specialist på ABB Electrification Sweden AB.

Men oavsett hur smart och digitalt framtidens samhälle än blir kommer tekniska fel och störningar inte att försvinna. Stormar och fallande träd kommer även framöver att orsaka strömavbrott i luftledningar och markarbeten avbrott i markkablar. 

Sverige bör satsa mer på elnätsautomation

I Sverige ligger vi ofta i framkant när det gäller implementering av ny teknik, men när det kommer till elnätsautomation finns det mer att göra. Att vi ligger efter här har sina konsekvenser. De ständigt höjda effektivitets- och kvalitetskraven från både kunder och myndigheter blir svårare att uppnå. Och de ständiga elavbrotten kostar enorma summor i form av avbrottsersättning.

Foto: ABB
Regina Leandersson, Product Marketing Specialist på ABB Electrification Sweden AB. Foto: ABB

– När det kommer till automatisering av elnäten och smart fjärrstyrning finns det mycket att göra i Sverige. Tittar vi på vårt grannland Finland så ligger de betydligt längre fram med automatiseringen. En framtid med mer intermittent förnybar produktion och ändrade konsumtionsmönster kommer även att ställa ytterligare krav på utvecklingen av vårt elnät, säger Regina Leandersson.

 

Lätt uppgradera äldre nätstationer

ABB har smarta styrskåpslösningar för nätautomation och fjärrstyrning för både inom- och utomhusbruk. Kompletta lösningar som kan integreras direkt i ABB:s nya ställverk och nätstationer, eller kompletteras i efterhand på redan befintliga installationer för att öka automationsgraden i elnätet.

– Ny utrustning ska inte behövas köpas utan det ska vara lätt att uppgradera redan befintliga nätstationer med smarta produkter som kan öka automationsgraden i elnätet. ABB har lång erfarenhet och en stor utvecklingsavdelning som kunden får ta del av genom vår service. Genom att ha långsiktiga samarbeten med våra kunder ser vi till att våra produkter och installationer håller och fungerar över hela livscykeln, säger Regina Leandersson.

Åtgärda strömavbrott inom några minuter

Utan automation och fjärrstyrning måste problem i elnäten alltid lösas manuellt, något som i värsta fall kan innebära långa strömavbrott som drabbar många kunder.

– Att skicka ut tekniker att leta fel längs hela linjen är otroligt personal- och tidskrävande. Med felindikering kan vi oftast lokalisera felet, bryta och koppla in strömmen från de fungerande delarna i elnätet på bara några minuter. Om det inte skulle gå så vet i alla fall teknikerna var de ska och vad det är för fel, så att de snabbt kan åka dit och avgränsa felområdet och åtgärda problemet med minsta möjliga påverkan på elförsörjningen, säger Regina Leandersson.

Foto: ABB
Med hjälp av felindikering och onlineövervakning kan elbolagens tekniker snabbt lokalisera och åtgärda tekniska fel. Foto: ABB

I bästa fall kan strömavbrottet undvikas helt. Genom att ABB:s styrskåp har möjlighet till onlineövervakning får operatören realtidsinformation om driftläget i varje nätstation och kan åtgärda fel i preventivt syfte och på så sätt minimera antalet strömavbrott (SAIFI) och även avbrottstiderna (SAIDI).

Roligare jobb med mindre risk för personalen

Automation och fjärrstyrning av elnätets olika delar har också den fördelen att det minskar risken för teknikerna på fältet.

– En stor del av riskerna med jobbet är kopplade till resor och besök på avlägsna platser när det ska felsökas. Tekniker är tvungna att åka ut även när det är storm, träd faller, det snöar och väglaget är dåligt. Med elnätsautomation kan de istället oftast sitta kvar i ett tryggt kontrollrum och hantera felen på distans. När stormen lagt sig kan resurser skickas ut för att åtgärda de delar av elnätet som drabbats av fel och blivit bortkopplade från kontrollrummet, säger Regina Leandersson.


ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

 

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0