Energi
2 min lästid

Peter Kihlgren ny ordförande för SKGS

27:e september 2021, 10:01
Peter Kihlgren ny ordförande för SKGS
Pressbild: ViaTT
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Peter Kihlgren har valts till ny ordförande för basindustrins energisamarbete SKGS. Han ser fram emot att anta de stora utmaningar som elektrifieringen och klimatomställningen innebär för elsystemet i sin nya roll.

– Jag ser fram emot att arbeta för att SKGS ska vara en stark och tydlig röst för den svenska basindustrin i energifrågor. En trygg tillgång på konkurrenskraftigt prissatt fossilfri el är en absolut grundförutsättning för att vi ska klara klimatomställningen och jobben, säger Peter Kihlgren.

SKGS kommer intensifiera arbetet för att säkra framtidens elförsörjning. De kommande årens politiska beslut på energiområdet blir avgörande för svensk industris långsiktiga konkurrenskraft. Prognoserna pekar på minst en fördubblad elanvändning till år 2045. Kortare ledtider för ny elproduktion och elnätsutbyggnaden är centrala frågor för SKGS, liksom att värna den planerbara elproduktionen i södra Sverige.

– Energifrågan är avgörande när industrin ska ställa om. Peter är en uppskattad ledamot i IKEM:s styrelse och jag är jätteglad att han även vill engagera sig i SKGS, säger Magnus Huss, förbundsdirektör IKEM.

IKEM gjorde nyligen en kartläggning av elbehovet när hos de IKEM-företag som genererar de största svenska utsläppen av koldioxid ska ställa om och minska sina utsläpp. Ett av företagen som intervjuades var Kemira Kemi

– Jag är glad att få samarbeta med Peter Kihlberg. Han tillför värdefulla internationella perspektiv på svensk elförsörjning och konkurrenskraft från insidan av en utlandsägd koncern. Men också dyrköpta erfarenheter från södra Sverige och SE4 som drabbats hårdast av höga elpriser och kapacitetsbristen i elnätet. Vi har ett viktigt arbete framför oss, säger Johan Bruce, verksamhetsansvarig på SKGS.

Peter Kihlgren är också vd för ett av Sveriges största kemiföretag, Kemira Kemi AB i Helsingborg, som är en del av den finländska kemikoncernen Kemira. I Helsingborg produceras kemikalier bland annat till massa- och pappersindustrin och vattenrening.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0