Energi
3 min lästid

Energijättar tar sig in på miljardmarknad

8:e september 2021, 08:51
Energijättar tar sig in på miljardmarknad
Fortum och Uniper inleder samarbete inom nedmon­tering och rivning av kärnkraft. Pressbild: Fortum
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Fortum och Uniper inleder nu ett nära samarbete med syfte att erbjuda tjänster inom nedmontering och rivning av kärnkraftverk. De båda företagen har under årtionden samlat på sig erfarenhet på kärnkraftsområdet, och besitter en mängd olika kompetenser som kommer att skapa värde i världsklass för kunderna. Framtidsvisionen är att bli marknadsledande i Europa.

-Kärnkraften runt om i Europa befinner sig i olika faser i livscykeln. Samtidigt som det byggs och planeras för nya reaktorer, så finns det också anläggningar som ska stängas och monteras ned. Här ser vi möjligheter att skapa gemensamma och attraktiva tjänsteerbjudanden inom nedmontering och rivning av kärnkraft. Vårt gemensamma mål är att bli marknadsledande i Europa , säger Johan Svenningsson, VD för Uniper Sweden.

-Uniper har utvecklat en stark kompetensplattform och har en unik referens med sitt decommissioning-projekt i Sverige. Fortum kommer att tillföra samarbetet kompletterande kompetens inom avfalls- och avvecklingsområdet, liksom vårt kundcentrerade arbetssätt. I vår Nuclear Services-verksamhet har vi betjänat kunder i många år med utmärkta resultat vad gäller kundnöjdhet, säger Petra Lundström, Vice President, Co-owned assets and Nuclear Services på Fortum.

-Tidigare i år offentliggjorde Fortum och Uniper ett gemensamt tjänsteerbjudande för energikunder och energikrävande industrier. Nu går vi samman också inom kärnverksamhetsområdet, och det är en vinnande kombination för att skala upp och utveckla en betydande affärsportfölj inom kärnkraftsavvecklingstjänster, säger Petra Lundström.

Just nu genomförs nedmontering och rivning av fyra reaktorer i Unipers svenska kärnkraftsflotta. Det handlar om Barsebäck 1 och 2, och Oskarshamn 1 och 2 – samtliga helägda av Uniper och Fortum. Reaktorerna rivs integrerat i en gemensam portfölj för att skapa logistiska och ekonomiska samordningsfördelar.

-Det här samarbetet sammanför kompletterande kärnkompetens, produkter och tjänster från både Fortum och Uniper. I takt med att våra interna projekt i Sverige går framåt, kommer vi att kunna flytta fokus för samarbetet till externa kunder. Tillsammans kommer vi att kunna använda alla lärdomar för att stödja andra kärnkraftverk i deras avvecklingsfas, förklarar Petra Lundström.-Att blicka framåt och ut på den europeiska decommissioning-marknaden tillsammans med Fortum är ett naturligt nästa steg. Det gör det möjligt för oss att erbjuda våra kärntekniska experter långsiktiga karriär- och utvecklingsmöjligheter. I det avseendet är det viktigt för oss att avsluta livscykeln för Barsebäck 1 och 2 och Oskarshamn 1 och 2 på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Det ger legitimitet för en ny generation kärnkraft som är avgörande för en framgångsrik energiomställning, avslutar Johan Svenningsson

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0