Energi
4 min lästid

Ikea ska omvandla rester till förnybart

7:e juli 2021, 08:27
Ikea ska omvandla rester till förnybart
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Teknikbolaget Meva Energy har tecknat ett avtal med IKEA Industry om produktion av grön el från restströmmar av trämaterial från möbelproduktionen baserat på ny patenterad energiteknik. Kontraktsvärdet uppgår till 240 miljoner kronor, rapporterar GP.

Om mindre än tre år kommer Meva Energy driftsätta ett helt nytt typ av kraftverk för produktion av förnybar el baserad på termokemisk konvertering av lågvärderat spillmaterial från IKEA Industrys möbelproduktion. Anläggningen kommer byggas vid IKEA Industrys möbelfabrik i Zbaszynek, Polen. Partnerskapet mellan Meva Energy och IKEA Industry innebär att en helt ny och högeffektiv teknik för produktion av grön energi introduceras på marknaden. 

Avtalet mellan Meva Energy och IKEA Industry innebär att Meva Energy kommer äga och driva en anläggning för produktion av 2,4 MW el innanför grindarna på IKEA Industrys allra största produktionsenhet, fabriken i polska Zbaszynek. Meva Energy kommer leverera el och erhålla mottagningsavgift för träspill från IKEA Industry under en period på 10 år. Totalt kontraktsvärde är ca 240 MSEK. IKEA Industry har rätt att avbryta leveranskontraktet och köpa anläggningen av Meva Energy under kontraktsperioden. 

Grön elproduktion direkt vid råvarukällan

Vid jämförelse med koldioxidavtrycket för det polska elnätet beräknas anläggningen sänka utsläppen med ca 14 000 ton koldioxid per år. Därutöver minskar behovet av lastbilstransporter av träspill ut från fabriken med ca 300 transporter per år. Istället för att skeppa ut sådant material från möbelfabriken kommer det nu nyttiggöras lokalt, direkt där det uppstår. Den här decentrala principen är grund för att nå en hög totalverkningsgrad såväl som en stor sänkning av koldioxidutsläpp. 

 “IKEA Industry har målet att år 2025 ha sänkt sitt klimatavtryck med 80% baserat på 2016 års jämförelsesiffror”, sager Andreas Carlsson, Hållbarhetschef på IKEA Industry. “Vår konsumtion av elkraft och värme utgör de mest signifikanta utsläppskällorna i vår verksamhet. I största möjliga mån vill vi ha vår egen lokala produktion av förnybar energi för att på så sätt addera mer förnybar energi till samhället. Vi har letat efter ny teknik för att bättre kunna utnyttja vårt träspill för högeffektiv produktion av grön el under många år och efter att ha följt Meva Energys utveckling är vi nu mycket glada över att teckna det här avtalet”, fortsätter Andreas Carlsson. 

Ett helt cirkulärt och decentraliserat system

Meva Energys termokemiska konverteringsteknik omvandlar biogena reststömmar som sågspån och restfiber från MDF-och spånskiveproduktion till förnybar, grön gas. Gasen kan sedan användas för att driva ett kraftverk eller för att ersätta fossil gas i en industriell applikation. Systemet producerar också biokol, en stabil form av kol som kan användas för jordförbättring eller som ersättning av konstgödsel varvid det skapar en kolsänka i marken. Genom att installera Mevas Energys teknik direkt där träspillet uppstår skapas ett komplett cirkulärt och decentraliserat energisystem. Direkt förbränning av fasta bränslen blir alltmer ifrågasatt eftersom det ofta är förknippat med luftföroreningar. Meva Energys teknik, där det fasta bränslet konverteras till gas innan slutlig förbränning, möjliggör däremot en mycket låg utsläppsnivå av partiklar. 

“Det här är ett projekt med stor betydelse för IKEA Industry, och möjligen IKEA:s hela tillverkningskedja”, fortsätter Andreas Carlsson. ”Nu vi visar vi vägen i Zbaszynek och hoppas sedan att andra tillverkningsenheter installerar den här tekniken under kommande år”, säger han. 

“Meva Energy har precis rätt produkt vid rätt tillfälle. Målet att nå klimatneutralitet i Europa innebär att vårt behov av sådan här ny teknik är mycket stort”, säger Marcin Korolec, styrelseledamot i Meva Energy och tillika före detta klimat, miljö- och handelsminister i den polska regeringen. ”Mevas teknik kan till och med gå bortom klimatneutralitet och möjliggöra installationer med negativa utsläpp”, lägger han till.

“Efter omfattande FoU under lång tid och flera års samarbete med IKEA Industry är vi såklart väldigt glada över att ha tecknat det här avtalet. Det är en riktig milstolpe för oss, och ett jättebra exempel på hur lågvärderade spillmaterial kan användas för förnybar elproduktion på ett effektivt, decentraliserat sätt”, säger Niclas Davidsson, vd på Meva Energy. “Vi tror att den här anläggningen kommer bli en framtida referensanläggning och utgöra best practice när det gäller hur industrier kan förädla sitt träspill för maximal sänkning av sina CO2.-utsläpp.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0