Diverse externa artiklar
8 min lästid

Bostadsfinansiering: Trender på bostadsmarknaden och dess inverkan

1:a juni 2023, 14:26
Bostadsfinansiering: Trender på bostadsmarknaden och dess inverkan
Redaktionen Redaktionen
Like 0

Bostadsmarknaden har alltid varit en termometer för Sveriges ekonomiska hälsa. Med förändringar inom räntesatser och trender inom bostadsmarknaden som helhet, gäller det dock för fastighetsutvecklare och potentiella köpare att förstå hur de nuvarande förutsättningar påverkar eventuella försäljningar och köp.

Trender inom utlåning för bostäder

Under det senaste året har vi sett flera förändringar inom bostadsfinansieringen i Sverige. Men trots en initial oro inför de förväntade räntehöjningarna, har antalet oroliga låntagare minskat betydligt. Detta enligt en kartläggning av Skandiamäklarna.

Även om det visar sig att många konsumenter anpassat sig efter de nya räntorna, samt de ökade levnadskostnaderna i form av dyrare el och mat, är det många svenskar som lever i en ekonomiskt pressad tillvaro. Dels på grund av ökade kostnader till följd av dyrare bolån, dels att köpkraften försvagats, något som lett till att många konsumenter söker sig till andra ekonomiska lösningar som exempelvis lån, vilket rapporteras av Norrahalland.se.

Enligt statistiken som Skandiamäklarna tagit fram minskar oron för det framtida ekonomiska läget successivt. I en tidigare undersökning uppgav närmare 35 procent av de medverkande att de oroade sig i hög grad inför årets första räntebesked, medan antalet i den senaste undersökningen, som berör det kommande beskedet i slutet av juni, sjunkit till 29 procent.

Samtidigt är det dock allt fler som inte känner någon oro alls. I förra undersökningen svarade 24 procent att de inte känner någon oro. Den siffran landar idag på 29 procent, och tydliggör att fler och fler svenskar helt enkelt anpassar sig till de kostnader som tillkommit den senaste tiden.

Fler avvaktar med köp

Andreas Moritz, vd för Skandiamäklarna, säger att bolåneräntan har en stor inverkan på bostadsmarknaden, och flera hushåll har därför valt att avvakta med köp eller försäljningar. Sett till statistik framtagen av Valuegard har bostadspriserna sjunkit med 13,5 procent sedan sin topp i februari 2022. Detta även om bostadspriserna ökat med 0,2 procent under perioden maj och april.

Enligt Swedbank tror man inte att bostadspriserna kommer sjunka i samma takt som tidigare, men att det finns en fortsatt trend nedåt om räntorna fortsätter öka. Dessutom skriver DN i en rapport från tidigare i juni, att byggprognoserna för nybyggnationer ser sämre ut än man initialt tänkt. På grund av minskad köpkraft, visar det sig att byggberäkningarna för årets första kvartal är överskattade. Detta då intresset för nyproducerade boenden minskat.

Därtill informerar SBAB att prognosen för 2023 års bostäder legat på närmare 33 000 bostäder, men har i dagsläget minskat till 27 000 efter Boverkets revidering tidigare i juni. Dock visar trenderna att siffrorna kan bli dystrare än så, där antalet påbörjade bostäder inte ens når upp till 20 000. Troligtvis kommer den slutgiltiga siffran landa ännu lägre.

Även branschorganisationen Byggföretagen ser en minskning och menar att på att den enda räddningen kan vara om amorteringskravet sänks. Eftersom efterfrågan på nyproducerade bostadsrätter minskar allt eftersom räntan och inflationen höjs, finns en risk att bostadsbyggandet rasar. Med ett sänkt amorteringskrav ska man alltså kunna lindra minskningen, där större krav ställs på bankerna, snarare än låntagarna. Anna Broman, bostadspolitisk expert hos Byggföretagen, menar dock på att detta endast är spekulativt, men samtidigt en möjlig lösning.

Dagens amorteringskrav – detta gäller

Sedan 2010 gäller striktare regler på bostadsmarknaden när det kommer till belåning. Bland annat infördes ett så kallat bolånetak där man som konsument enbart kan ta ett lån som uppnår 85 procent av bostadens totala värde. För förstagångsköpare resulterar detta ofta i en hög kontantinsats, eller ett lån som täcker de resterande 15 procenten.

Förutom bolånetaket infördes det några år senare (2016) ett så kallat amorteringskrav, där minst 2 procent av lånet måste amorteras årligen utifall lånet överstiger 70 procent av bostadens värde. Är lånet mindre (50–70 procent) sänks kravet till minst 1 procent, medan konsumenter med lån under 50 procent inte behöver amortera något alls.

Dock har reglerna för bostadslån blivit striktare. 2018 infördes även ytterligare krav om att hushåll ska amortera ytterligare en procentenhet utifall lånet uppnår mer än 4,5 gånger av hushållets totala årsinkomst.  Hushåll med ett lån som överstiger 70 procent av bostadens värde, och som är högre än 4,5 gånger deras årsinkomst, måste alltså amortera totalt 3 procent under ett år. Detta innebär att personer med lån som understiger 50 procent, men som ändå är mer än 4,5 gånger högre än låntagarnas sammanlagda årsinkomst kommer behöva amortera. Dock enbart 1 procent.

Ekonomiska oroligheter – så ska du tänka innan du tar ett lån

Att svenskarna ändå oroar sig inför framtida räntehöjningar och det ekonomiska läget i stort råder det inga tvivel om. Som nämnt urholkas dock många hushållskassor runt om i landet på grund av såväl ökande bostadspriser som större utgifter när det kommer till mat, förbrukningsvaror, bränsle och el.

Det kan därför vara rent av en nödvändigt för många konsumenter att ta ett lån för att täcka oförutsedda kostnader, eller kanske till och med ett lån för att kunna låna upp de sista procenten på sin första bostad. Men oavsett anledning, finns det några viktiga faktorer att ha i beaktning när man vill ta ett lån i mer oroliga tider.

Utnyttja lånet rätt och se över den personliga ekonomin

Att ha pengar över till annat kan självklart vara lockande, men att ta ett lån har också sina risker. Det är därför viktigt att lånet ska utnyttjas på rätt sätt, för att täcka de mest akuta kostnaderna samtidigt som riskerna minimeras. Som konsument gäller det alltså att räkna fram huruvida lånet faktiskt är nödvändigt och vilka kostnader det är tänkt att täcka.

För de som idag inte har en buffert, men behöver täcka oförutsedda kostnader som ett byte av luftpump i huset, nya däck till bilen eller täcka upp kostnader för en olycka under semestern, kan lånet vara en nödlösning. Dessa lån, som oftast är lån utan säkerhet i form av exempelvis snabblån (även kallade sms-lån), kommer vanligen med högre räntor och korta återbetalningstider. Det gäller alltså se till att lånet kan återbetalas inom den utsatta tiden, samt till rimliga kostnader.

Det är därför viktigt att konsumenter ser över sin personliga ekonomi för att utvärdera huruvida ett lån är nödvändigt och möjligt. Ska pengarna täcka kostnader som rör underhållning eller andra nöjen, kan en bättre idé vara att spara pengar och använda lånet till mer nödvändiga händelser där pengar kan behövas snabbt. Som till exempel reparationer och underhåll av vitvaror eller andra föremål i hemmet.

Ta reda på räntor och diverse kostnader

På dagens lånemarknad finns såväl banker som andra finansiella institut, och vilken ränta som erbjuds är individuellt. Detta innebär alltså att en låntagares ränta kan skilja sig från en annans, beroende på dennes ekonomiska förutsättningar som tidigare lånehistorik och kreditvärdighet (eller återbetalningsförmåga).

Dessutom kan banker och långivare även ta ut extra kostnader som uppläggningsavgifter eller administrationsavgifter, vilka även dessa påverkar den totala kostnaden för lånet. Även kallat för effektiv ränta då den benämns som en årsränta vid kostnadskalkyler. I de fall som den effektiva räntan överstiger 30 procent, benämns dessa lån som högkostnadskrediter.

Det är inte ovanligt att dessa typer av lån har kortare löptider till följd av de kan tas utan säkerhet och med en högre ränta än exempelvis bolån. Det är dock viktigt att som konsument räkna ut den totala kostnaden, då det finns risk för att de effektiva räntorna uppnår hundra om inte flera tusen procent.

Villkor

Förutom räntesatser och andra kostnader, är det viktigt att även läsa igenom villkoren som gäller för lånet. Beroende på långivare kan lånen vara utformade på olika sätt, med varierande löptider och månadskostnader. Det är därför viktigt att läsa igenom vad som kan påverka lånets utformning, hur betalningar genomförs och huruvida det exempelvis är möjligt att betala av hela lånet i förtid.

Lån utan UC

För konsumenter som önskar ta ett lån genomförs alltid en kreditupplysning som tillhandahåller långivaren information om huruvida låntagaren har möjlighet att betala tillbaka lånet inom den utsatta löptiden. Beroende på vad denna kreditupplysning visar, kan långivaren välja att godkänna eller neka en låneansökan.

Vanligtvis genomförs dessa kontroller av UC (före detta Upplysningscentralen), men kan idag göras via andra kreditbyråer. En kreditkontroll som görs genom UC, registreras alltid och sparas inför kommande låneansökningar. För många sådana på kort tid kan dock påverka möjligheten att teckna nya lån framöver. Dessutom ska låntagaren heller inte ha några betalningsanmärkningar sedan tidigare.

Dock finns det långivare som erbjuder lån utan UC, där de i stället använder sig utav andra kreditupplysningsföretag. Dessa kontroller registreras inte hos UC:s databas, och påverkar således inte kreditvärdigheten på samma sätt. Dessutom kan dessa långivare i vissa fall erbjuda lån trots betalningsanmärkningar, men det gäller att även här läsa på vilka villkor som erbjuds. Då räntorna sätts individuellt, finns det trots allt en risk att de kan bli högre, eller att de generella villkoren som exempelvis återbetalningstider, blir kortare om de ekonomiska förutsättningarna är sämre.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0