Senaste nytt bygg
2 min lästid

144 miljoner till forskning om hållbar urbanisering

28:e september 2016, 11:01
144 miljoner till forskning om hållbar urbanisering
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Formas forskarråd beviljade idag 144 miljoner kronor till 17 forskningsprojekt om hållbar urbanisering.

Forskning inom detta område krävs bland annat för att kunna uppnå det globala målet (11) i Agenda 2030 om hållbara städer och samhällen. Urbaniseringen ökar snabbt och skapar stora utmaningar för styrning och planering, inte minst i länder söder om Sahara som genomgår en snabbare urbanisering än någon annan region. Viktiga frågeställningar i de projekt som beviljats medel är till exempel: Hur undviker man ökad ojämlikhet under en snabb urbanisering?

– Det är glädjande att forskarrådet kunde bevilja finansiering till så många intressanta projekt. Forskningsbehovet är stort och växande i detta område. Det är också roligt att många av de beviljade projekten har ett internationellt fokus, där forskare från Sverige samarbetar med forskare i andra länder, till exempel i Afrika och Asien, med särskilt snabba, utmanande och kunskapskrävande urbaniseringsprocesser, säger Formas huvudsekreterare Gia Destouni.

Den här satsningen syftar till att stödja forskning som angriper de stora utmaningar som en alltmer urbaniserad värld innebär för såväl städer som stadsnära områden och landsbygd. Exempel på forskningsfrågor som angrips i de beviljade projekten är vad det urbana livet och föreställningarna om vad det betyder för invånarna och möjligheterna att möta växande mänskliga behov med ökad livskvalitet och minskad miljöpåverkan. Satsningen i denna utlysning möjliggör relativt stora och långa forskningsprojekt som angriper sådana viktiga frågor med breda perspektiv.

Bakgrund

Allt fler människor och allt fler resurser koncentreras i och kring städer, såväl i Sverige som världen över. Enligt FNs prognos kan världens urbaniserade befolkning komma att stiga till 66 % år 2050, och att främja inkluderande, trygga, resilienta och hållbara urbana miljöer är ett av FNs 17 nya hållbarhetsmål. I det underlag som Formas utarbetat till Sveriges forskningspolitik 2017-2027 lyfts den snabba urbaniseringen fram som en viktig samhällsfråga vilken är i stort behov av mer forskning.

#formas #formas forskarråd #forskning #forskningsprojekt #urbanisering
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0