Projekt
2 min lästid

Startskott för Frihamnens första detaljplan

23:e mars 2015, 13:02
Startskott för Frihamnens första detaljplan
|
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

På tisdag den 24 mars börjar arbetet med detaljplanen för Frihamnens första etapp. Det görs i en öppen process där byggherrarna, Göteborg Stad och allmänheten strålar samman i en rad workshops och presentationer. Den första av Frihamnens fem etapper ska innehålla minst 3000 bostäder och 2000 arbetsplatser.

– Med avstamp i Vision Älvstaden drar vi nu igång arbetet med detaljplan för den första delen av Frihamnens utveckling. Det görs i en öppen process med ambitionen att involvera många olika parter i ett tidigt skede, säger Mia Edström, projektledare på Stadsbyggnadskontoret.

Vid fem tillfällen under våren bjuder Göteborgs Stad och byggherrarna för Frihamnens första etapp in till presentationer och så kallade ”open calls”. Här finns möjlighet att ta del av konkreta idéer som produceras under arbetets gång och ställa frågor eller komma med inspel i arbetet. De som vill kan också delta mer aktivt med utformningen av det offentliga rummet och den redan nu framväxande Jubileumsparken.

– Genom aktiviteter och händelser – som under våren exempelvis handlar om utveckling av en prototyp för en ny lekplats och idéer kring badkultur – kan allmänheten vara med och forma parken redan nu, säger Hanna Areslätt, projektchef på Älvstranden Utveckling.

Den första presentationen äger rum i samband med att den första workshopen avslutas den 26 mars. Klockan 17.30 står Älvrummet öppet för alla som vill ta del av det första delresultatet och ställa frågor kring arbetet.

Processen leds av Spontanious City från Amsterdam och Gehl Arkitekter från Köpenhamn, tillsammans med representanter från Göteborgs Stad. Spontanious City och Gehl Arkitekter leder komplexa stadsutvecklingsprocesser världen över och har varit engagerade i Göteborg och Älvstaden tidigare.

Till hösten går detaljplanen ut på samråd med ytterligare möjlighet för allmänheten att engagera sig i utvecklingen av framtida Frihamnen.

#detaljplan #frihamnen #malmö #startskott
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0