Projekt
3 min lästid

Här är teamet som ska göra Lindholmen unikt

5:e april 2017, 14:26
Här är teamet som ska göra Lindholmen unikt
Illustration över de planerade bygget i Lindholmen, Göteborg.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Henning Larsen Architects i Köpenhamn har tillsammans med SLA och COWI blivit utvalda att formge en tät och blandad stadsdel omkring Chalmers och Lindholmen Science Park i Göteborg.

Visionen är att göra Lindholmen till en kontrastrik stadsdel där studerande, yrkesverksamma och boende får glädje av varandras grannskap. Dagens odefinierade ytor mellan byggnaderna ska tas om hand och bli till aktiva stadsrum med en intimare skala, som tillsammans med det vattennära läget skapar en unik identitet som blir ett signum för hela den nya stadsdelen.

Göteborg är igång med en omfattande transformation av stadens gamla industriområden längs hamnen. Den aktuella masterplanen ingår i en större utvecklingsplan där också de närliggande hamnområdena innefattas.

I förslaget för centrala Lindholmen bygger teamet vidare på och förstärker existerande funktioner med nya aktiviteter och upplevelser, som ger liv i stadsdelen alla tider på dygnet.
– Det tar tid att planera och uppföra en hel stadsdel, därför ska planlösningen rymma en hel del flexibilitet. Vårt förslag ger alla aktörer tillgång till en rad verktyg som tillsammans skapar en god och hållbar stad. Vi glädjer oss verkligen till att gå i dialog med kommunen, universitet, näringsliv och andra brukare, så att vi får aktivera dessa verktyg i Lindholmen på bäst möjliga sätt, förklarar ledande designarkitekt Martin Stenberg från Henning Larsen.

COWI har haft en rådgivande roll och bidragit med kompetens inom trafik och flöden samt genomfört ekonomiska kalkyler till förslaget.
– Vi är mycket stolta över att vara med i teamet som ska utveckla Lindholmen. Det har varit väldigt roligt att tillsammans med de proffsiga arkitekterna på Henning Larsen och SLA arbeta fram detta förslag. I projektet har det funnits flera kravställare, och det har varit en spännande utmaning att få till något som alla tycker har bra kvalitéer, säger Pär Sköld, projektledare på COWI.

Mot nordöst möter bebyggelsens skala ett kommande höghusområde som ska husera Sveriges hittills högsta byggnad. Längs vattnet mot syd trappas höjderna däremot ner för att möta vattnet och maximera utsikt och soljus. Nordväst om Lindholmen etableras en knutpunkt för offentlig transport, som kommer att förbinda spårvagns- och busslinjer med den kommande linbanan över älven och göra området ännu attraktivare, för både framtida invånare och verksamheter.

Den samlade bedömningen är att team Henning Larsen presenterar den starkaste strukturen att arbeta vidare med. Förslaget visar en tät kvartersstruktur med goda stadsbyggnadskvaliteter. Huvudgreppet är tydligt och visar på en stor flexibilitet, skriver Älvstranden Utveckling, som är projektets byggherre, i en kommentar till juryutlåtandet.

Fakta om projektet
Lokalisering: Göteborg, Sverige
Uppdragsgivare: Älvstranden Utveckling och Chalmersfastigheter
Bruttoarea: 100.000 m²
Byggår: 2018-2025
Uppdragstyp: Parallellt uppdrag
Arkitekt: Henning Larsen Architects
Landskapsarkitekt: SLA
Rådgivande ingenjör: COWI

#chalmers #cowi #göteborg #lindholmen #lindholmen science park #ombyggnad
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0