Passivhus
3 min lästid

Trygghetsboende som passivhus för aktiva 70-plussare

31:a mars 2015, 09:13
Trygghetsboende som passivhus för aktiva 70-plussare
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

När Skövdebostäder lät bygga ett passivhus i sitt nya trygghetsboende i kvarteret Fältspaten ville man undvika  att göra avkall på arkitekturen. Hyresgästen stod i fokus tillsammans med en energieffektivt byggande.

Intresset för trygghetsboendet Fältspaten har varit mycket stort. Hyreskontrakten på samtliga lägenheter i de två punkthusen på åtta respektive tio våningar undertecknades knappt ett år innan inflyttning, som skedde i mitten av oktober i år.

Populäriteten kan kanske förklaras med att det är modernt boende med ljusa välplanerade en-, två- och trerumslägenheter med ekparkett som standard och helkaklade våtutrymmen.  Även platsen där trygghetsboendet är uppfört är valt med omsorg. Naturnära, mindre än en kilometer från centrum och med utsikt över Billingsluttningen och staden.

Boendet ska inte förväxlas med vårdboende eller servicehus. Fältspaten riktar sig istället till dem som klarar sig själv eller som behöver lite hjälp med att få vardagen att fungera. Minst en av kontraktsinnehavarna måste vara minst 70 år.
– Det har varit ett fantastiskt stort intresse för lägenheterna och vi tror att det är hela konceptet med läge, goda kommunikationer, gemensamhetsutrymmen och övernattningsmöjligheter för besökande som samverkat och tilltalat hyresgästerna, säger Morgan Arvidsson, projektledare och byggchef ör byggherren Skövdebostäder.

I fastigheten finns naturliga träffytor. Till exempel rymmer bottenplanet gemensamhetslokaler med öppenspis, vinterträdgård samt en planerad trädgård i anslutning till boendet.
– På plan åtta och tio finns dessutom gemensamma takterasser med en fantastisk utsikt. När vi dessutom frågade vad hyresgästerna önskade sig i en disponibel lokal på källarplan, så önskade de ett gym. Självklart ordnade vi till detta med en tillhörande bastu.

De extra kostnaderna för att utforma fastigheten som passivhus och certifiera den enligt FEBY12 räknar Morgan Arvidsson med att Skövdebostäder ska ”hämta hem relativt snabbt”. Han är noga med att understryka att projektet har en långsiktig förvaltning, där årliga driftkostnader beaktas

Enligt projekterade beräkningarna ska uppvärmningsbehovet stanna på 25 kWh per kvadratmeter och år. Man använder genomgående fönster med ett u-värde på låga 0,8.
– Vår energiprojektör fick flera utmaningar. Till exempel, så ville ha normala fönsterytor som möjligt utan att lägenheterna skulle bli för varma av solinstrålningen.

Det är en anledning till att man valde att använda bergvärme. Enkelt uttryckt så kyls borrhålen ned vintertid när man hämtar värmen ur marken. Genom att reversera systemet sommartid kan man därmed få hjälp med att kyla ned tilluften i byggnaden under den varma perioden.
– Vi ville bygga en miljövänlig och energieffektiv byggnad utan att hyresgästerna ska göra avkall på hög boendekvalité med gemenskap. Här tycker jag faktiskt att vi lyckats väl och även kunnat bidra till en lokal branschutveckling, avslutar Morgan Arvidsson.

#passivhus #passivhus cerifiering #skövde #trygghetsboende
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0