Byggmässor
3 min lästid

”Det krävs mer än ett smart styrsystem”

22:a november 2018, 14:15
”Det krävs mer än ett smart styrsystem”
Mikael Gustafsson från Energieffektiviseringsföretagen. Foto: Energieffektiviseringsföretagen
Jessica Branschaktuellt Jessica Branschaktuellt
Like 0

Vad är en smart fastighet? Mikael Gustafsson från Energieffektiviseringsföretagen ställer tuffa krav och ifrågasätter hur vi idag använder begreppet smart byggnad.

Är en byggnad smart om den läcker en massa värme? Om den har så krångliga system så att driftpersonalen knappt förstår dem? Om den inte själv kan anpassa sig till aktuellt behov? Om inte samtliga system säkert kan övervakas och styras från en central plats?

Det är några av frågorna som Mikael Gustafsson ställer sig när han får frågan: Vad är en smart fastighet? Han menar att smartare fastigheter kräver så mycket mera än ett smart styrsystem. Med bra energitjänster som reducerar energianvändningen och ger mervärden som minskad klimatpåverkan, bättre inomhusklimat, ökat driftnetto med mera kan vi komma på rätt väg.

– Byggbolagen måste själva utveckla både byggnaden och installationerna lite mer industriellt så att det blir garanterat bra byggnader med låga energibehov, annars är det inte en smart byggnad. En smart byggnad kan inte läcka energi. Att spara energi är inget egenvärde i sig, utan det är mer ett medel att få låg klimatpåverkan, bra inomhusklimat och låga driftkostnader. Det är viktigt att poängtera. Många större fastighetsbolag har energimål, och det är bra i sig, men sluteffekten blir en annan.

Mötet mellan behov och efterfrågan

Just nu är Mikael Gustafsson aktuell med ett stort projekt i samarbete med Energimyndigheten.

– Det handlar just om att utveckla en marknad för energitjänster i Sverige -Projekt Energitjänster. Här arbetar vi mer strukturerat, jämfört med vårt dagliga arbete, för att få leverantörer på energitjänstområdet att möta kunderna.

– Det här är viktigt för det är vägen fram till ett energieffektivt Sverige. Vi måste få till ett energieffektivt Sverige och vi är inte energieffektiva idag. Det slösas för mycket.

Energitjänstemarknad

Han lyfter energimålen som Sverige har idag, vilka han anser är realistiska. Men det krävs åtgärder om vi verkligen ska nå dit vi vill.

– Vi måste få igång energitjänstemarknaden. Små fastighetsbolag jobbar inte alls tillräckligt med detta och mindre industrier har inte ens börjat. De stora bolagen gör en del, men de mindre har fortfarande en del hinder, och då måste vi ta bort just dem. En viktig del i detta är att lobba för att det ska bli lagar och regler, styrmedel för att få till mer energieffektivisering. Vita certifikat för energieffektivisering är en lösning.

Mikael Gustafsson avslutar med att åter igen lyfta att byggbolagen måste utveckla sig, speciellt när det kommer till moderna, energisnåla installationer.

– Det är de inte tillräckligt bra på.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0