Byggindustrin Kontor
3 min lästid

Renoveringen av Rosenbad är klar

4:e september 2023, 07:29
Renoveringen av Rosenbad är klar
Foto: Åke E:son Lindman.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

De fyra huskropparna invid Strömmen som utgör kvarteret Rosenbad är totalt 28 500 kvadratmeter. Här var vid förra sekelskiftet Stockholms finanscentrum som utgjordes av tre bankpalats; Stockholms Stads Sparbank, Skånebanken och Nordiska Kreditbanken.

–  Vi välkomnar Regeringskansliet tillbaka till Rosenbad, säger Ingrid Eiken, generaldirektör vid Statens fastighetsverk.

–  Vårt mål har varit att anpassa byggnaderna för att kunna möta de krav på funktionalitet, lagkrav och säkerhet som krävs i Regeringskansliet idag och samtidigt värna om Rosenbads kulturhistoriska värden. Dialogen med vår hyresgäst har varit en förutsättning för projektets genomförande.

I den fjärde byggnaden, AB Rosenbad, fanns lägenheter och krogen Rosenbad. Staten köpte hela kvarteret i slutet på 1970-talet och en större ombyggnad var färdigställd 1981 då Regeringskansliet flyttade in. Därefter har endast löpande underhålls gjorts.

–  Efter 40 år var Rosenbad i stort behov av upprustning. Byggnadens installationer hade uppnått sin livslängd. I hela projektet har vi strävat efter hållbarhet i alla led. Målet var redan från början att uppnå Miljöbyggnad silver för renoveringsarbetet som startade 2019, säger Peter Wallin, fastighetsdirektör vid Statens fastighetsverk.

Efter nära fyra års renovering är upprustningen klar och statsministern och delar av Statsrådsberedningen, Justitiedepartementet och Förvaltningsavdelningen flyttar in i Rosenbad.

Den största förändringen som möter dem är att ett nytt, centralt trapphus har byggts för att förbättra tillgänglighet, logistik och orienterbarhet. Klimatanläggning och ventilation har moderniserats och nya system för värme och kyla samt ny elanläggning har installerats.

Energianvändningen beräknas minska med 30 procent efter ombyggnaden. Dessutom har fasader och tak, innergårdarna samt fönster och ytskikt renoverats. Just nu pågår också återställandet av Rosenbadsparken.

De nya kontorsrummen är enkla och funktionella medan de forna bankhallarna och det som ursprungligen var restaurang, har förvandlats till entréhallar och representativa ytor för mingel och möten.

Exceptionella kulturhistoriska värden

De gamla bankpalatsens arkitektur i jugendstil har varit viktig att bevara. I SFV:s vårdprogram står att ”Rosenbad ska bevaras, vårdas och underhållas så att inga av dess exceptionella kulturhistoriska värden går förlorade.” I nya Rosenbad finns många exempel på detta; Skånebankens stora hall med fantastiska väggar i vit och röd marmor har blivit träffpunkt och mötesplats.

Ferdinand Bobergs bankhall, som tidigare var Nordiska kreditbanken med entré från Drottninggatan, har återställts med spröjsat glastak likt originalet. Bella Venezia var ursprungligen café och det mesta är original i rummet där pressmöten hölls tidigare. Nu har rummet återställts till en vacker lokal för möten och mingel. I nya Rosenbad är pressmötena i ett annat rum och journalisterna får en egen entré med ingång från Drottninggatan.

– Det känns bra att åter vara på plats i Rosenbad. Byggnaden är nu anpassad till 2020-talets krav samtidigt som arkitekturen från förra sekelskiftet har tagits väl till vara. Nyrenoverade Rosenbad uppfyller våra förväntningar på en modern och funktionell arbetsplats och vi är väldigt nöjda, säger Henrik Holmer, förvaltningschef i Regeringskansliet.

#regeringen #rosenbad #statens fastighetsverk #stockholm
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0