Byggindustrin Arkitektur
3 min lästid

Stadsbyggnadspriset: "Ett projekt som berör"

27:e augusti 2021, 14:38
Stadsbyggnadspriset:
Magasinet. Foto: Petra Bindel, Wingårdhs, Bojan Lucats Stadsbyggnadskontoret Malmö Stad
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

2021 års stadsbyggnadspris i Malmö går till kontorshuset Magasinet i Varvsstaden. Magasinet är ritat av Wingårdhs och belönas med priset för sitt förhållningssätt till bevarande och återbruk.

Magasinet är det första kontorshuset som färdigställs i Peabs och Balders stadsutvecklingsprojekt Varvsstaden. Nu har fastigheten varsamt restaurerats och flera företag har nu sina arbetsplatser i huset.  

–  Det har varit en spännande resa att skapa Magasinet. Genom ett fantastiskt och nära samarbete med hyresgäster, arkitekter, antikvarie, konsulter och Peab som entreprenör, har vi lyckats skapa ett hus som bidrar till en hållbar och estetiskt tilltalande stadsmiljö i Malmö. Vi är självklart väldigt glada över det här priset som nu hjälper oss att lyfta frågan om återbruk och cirkulärt byggande högre upp på agendan, säger Hanne Birk, utvecklingschef Varvsstaden.

Foto: Christoffer Grimshorn

Byggnaden Magasinet ritades ursprungligen av Axel Stenberg och nu har Wingårdhs förädlat fastigheten och gjort den redo för nya, moderna verksamheter. Genom att bevara stora delar av byggnaden och genom att använda material från Varvsstadens egen Materialbank, har man kunnat hålla nere klimatavtrycket för husets byggnation.

Juryns motivering:

”Genom ett träffsäkert förhållningsätt till bevarande och återbruk har Magasin 211 återigen fått en ny användning. Med utgångspunkt i byggnadens karaktärsdrag och en cirkulär inställning till material, inventarier och kulörer, har en unik och sinnlig upplevelse skapats. Ett samtida lager har varsamt adderats till hundra års förändringar, så att byggnadens historia fortsatt går att läsa. Tegelfasaden, gjutjärnsfönstren, portar och detaljer har försiktigt restaurerats. Nya håltagningar och tillägg öppnar byggnaden mot stadsrummet och skapar förutsättningar för att stadsmiljön ska bli inbjudande och levande. Återbruk har hållit klimatavtrycket nere, utmanat invanda arbetssätt och ställt krav på flexibilitet och engagemang hos alla inblandande. Magasin 211 är ett projekt som berör, inspirerar och sätter ribban högt för den kommande utvecklingen av Varvsstaden”.

Foto: Petra Bindel, Wingårdhs, Bojan Lucats Stadsbyggnadskontoret Malmö Stad 

Delar av materialet till Magasinets restaurering har hämtat från Varvsstadens egen Materialbank. Här samlas allt material som demonteras på området i en unik databas som synliggör alla delar i återbruksprocessen och enkelt skapar en överblick över konkreta klimatvinster med återbruk.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0