Kontor
3 min lästid

Nytt projekt i Göteborg för 1,8 miljarder kronor

30:e mars 2017, 13:35
Nytt projekt i Göteborg för 1,8 miljarder kronor
Så här ser Vasakronans nya storsatsning i Göteborg ut.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Vasakronan har hyrt ut 20 000 kvm till Scandic i fastigheten Platinan. Det innebär startskottet för Platinan som beräknas stå klar för inflyttning 2020.

Kvarteret Platinan i centrala Göteborg står inför en omfattande förändring. Här planerar Vasakronan för totalt 60 000 kvm hotell, kontor och butiker. Projektet är planerat att genomföras i två etapper och uthyrningen till Scandic innebär att Vasakronan fattat beslut om projektstart för etapp ett. Etapp ett omfattar 40 000 kvm och motsvarar en investering om 1,8 mdkr.
– Hyresmarknaden i Göteborg är stark och efterfrågan på moderna kontor i bästa läge är stor. Platinan blir ett efterlängtat tillskott som, i en andra etapp, kan utökas med ytterligare 20 000 kvm, säger Kristina Pettersson Post.

Platinan är Vasakronans första bidrag till stadens vision om den nya Älvstaden.
– Göteborg står inför stora förändringar där stadens vision Älvstaden är basen och riktningen för utvecklingen. Som största kommersiella fastighetsägare i staden är Vasakronan givetvis starkt engagerad i denna utveckling, säger Kristina Pettersson Post.

Exteriören. Illustration: Erik Giudice Architects Bildkälla: Vasakronan
Exteriören. Illustration: Erik Giudice Architects Bildkälla: Vasakronan

Platinan blir en unik byggnad, ett nytt landmärke i staden, både konstruktionsmässigt och funktionsmässigt. Transparent arkitektur med stora glaskuber som klättrar på varandra och vertikala parker längs fasaden bidrar till liv och rörelse som ska kännas både i och utanför byggnaden. Med sitt läge intill den nya Hisingsbron har den även en viktig uppgift att binda samman stadens båda älvstränder.
– Platinan ska vara en plats med dragningskraft dygnet runt. Både för de som har sin arbetsplats i huset och för de som rör sig mellan älvstränderna. Här fyller Scandic en viktig funktion och kommer med sin verksamhet att bidra positivt till folklivet i området, säger Kristina Pettersson Post.

Uthyrningen till Scandic innebär att projektet redan vid projektstart når en uthyrningsgrad om 50 procent.

ELU

ELU AB har fått uppdraget att agera som huvudkonstruktörer i projektet Platinan. I bagaget kommer 45 års erfarenhet och 180 medarbetare.
– Just nu håller vi på med en systemhandling och första april ska det börja pålas. Hittills ligger vi bra till och har kommit långt med grunden, säger Per Gabrielii.

Företaget är ett av landets ledande bygg- och anläggningskonstruktörer och har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.
– Vi är inriktade på byggnadskonstruktion och geoteknik. Vi utför projektering och konstruerar allt från kontor, förvaltningsbyggnader och bostäder, säger Per Gabrielii.

För ELU är det viktigt att vara med och utveckla byggbranschen. Detta görs till exempel genom att ELU sitter med i olika normkommittéer, har ett nära samarbete med Sveriges tekniska högskolor och finns tillgängliga på olika branschdagar.
– ELU har som ambition att hela tiden vidareutveckla verksamheten, nu har vi nyligen flyttat vår verksamhet från Helsingborg till Malmö, säger Per Gabrielii.

ELU:s medarbetare kännetecknas av hög utbildnings- och kunskapsnivå och ett kontinuerligt utvecklingsprogram bidrar till medarbetarnas engagemang.

#elu #göteborg #kv platinan #kvarteret platinan #vasakronan
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0