Galleria reportage
4 min lästid

Ombyggnaden av Göteborgs stadsbibliotek i full gång

1:a oktober 2012, 09:19
Ombyggnaden av Göteborgs stadsbibliotek i full gång
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Behovet av ett uppdaterat och mer ändamålsenligt stadsbibliotek har funnits länge. När byggnaden står klar i början av 2014 kommer Göteborg ha ett av Europas mest moderna bibliotek.

Göteborgs stadsbibliotek i centrala Göteborg är föremål för en stor om- och tillbyggnad. Det annars välbesökta 10 000 kvadratmeter stora biblioteket är stängt fram till och med det första kvartalet 2014 då renoveringen beräknas vara klar.
– Grundorsaken till om- och tillbyggnaden är att bibliotekets funktion och användning har ändrats kraftigt för vår kund sedan biblioteket byggdes 1967. Internet, läsplattor och det ökande antalet besökare gör bland annat att bibliotekets verksamhet ser annorlunda ut idag än för 45 år sedan, säger Jan-Åke Johansson på byggherren och fastighetsbolaget HIGAB som ägs av Göteborgs Stad.

Fram till nyöppningen hänvisas biblioteksbesökare till de 24 stadsdelsbiblioteken i Göteborg samt de tillfälliga biblioteken som är öppna fram tills stadsbiblioteket åter öppnas.
– Förutom att bibliotekets verksamhet är utflyttat till övriga stadsdelsbibliotek i staden har man öppnat ytterligare fyra temporära nischade bibliotek, bland annat ett på Röhsska museet riktat till barn mellan 0-5 år.  
 
Nischbiblioteket ”Stadsbiblioteket 300m2” ligger vid Brunnsparken och har wifi, och ett begränsat urval av tidskrifter, populärvetenskap, film och musik. ”Stadsbiblioteket Dynamo” riktar sig till åldrarna 15-25 år och på ”Stadsbiblioteket Global” finns bland annat böcker och tidskrifter på 30 språk.  

Behovet av ett mer ändamålsenligt stadsbibliotek har diskuterats länge. Men eftersom det bland annat rör sig om en ny fasad samt en tillbyggnad har en ny detaljplan behövts tas fram. Det har dragit ut på tiden. Tillbyggnaden mot Lorensbergsparken är 2900 kvadratmeter och en utkragande tillbyggnad mot Berzeliigatan och Avenyn ger ytterligare 800 kvadratmeter.
– Biblioteket ligger centralt vid Götaplatsen och Avenyn och självklart blev den nya detaljplanen en process som tog en del tid. Givetvis har det funnits många åsikter när man gör en utbyggnad och till exempel ändrar fasader på en så central fastighet i staden, säger Mikael Hallberg på byggföretaget FO Peterson som är generalentreprenör för om- och tillbyggnationen.  

Det finns även en del byggnadstekniska utmaningar. Förutom att det ligger centralt och är mycket trångt runt byggarbetsplatsen handlar det om en relativt tekniskt komplicerad fasad som ska pryda det nya biblioteket.
– Den nya fasaden består till stora delar av glas och hänger i konsoler fästa i stora balkar som kommer att läggas på det befintliga översta betongbjälklaget. Murade pelare ska bidra till att materialet i den nya fasaden ska smälta in med befintlig fasad samt i omgivningen. Den färdiga fasaden kommer även att byta karaktär beroende på i vilken vinkel man betraktar den, förklarar Jan-Åke Johansson.


Just nu pågår grundläggningsarbete för tillbyggnaden        Interör på stadsbiblioteket. Bild: Erseus
mot Lorensbergsparken. Foto: Jan-Åke Johansson

I skrivande stund är man mitt i grundläggningen av tillbyggnaden samt i slutet av rivningsarbetet. Skyddstäckning av sådant som ska bevaras är avslutat och nästa steg är håltagning för installationer och sanering.
– Bland annat sanerar vi PCB och asbest som använts i den ursprungliga byggnaden, säger Mikael Hallberg.

Förutom att det nya biblioteket kommer att vara klart större till ytan, mer modernt och ändamålsenligt så kommer det även att vara betydligt mer energieffektivt.  
– Det kommer att uppfylla Sweden Green Building Council krav på ”Miljöklassad byggnad”. Det uppnås med bättre isolering, effektivare styrning av till exempel ventilation och uppvärmning. Men klassningen förutsätter även en rad krav på till exempel materialval och hur dagsljuset tas till vara i byggnaden, avslutar Jan-Åke Johansson.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0