Företag & Affärer
2 min lästid

Förvärv gör byggkoncern till en av Sveriges största

12:e april 2022, 08:05
Förvärv gör byggkoncern till en av Sveriges största
Pressbild: Byggpartner/Ernst Rosén
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Byggpartner köper göteborgsbolaget Flodéns Byggnads AB, enligt ett pressmeddelande. Flodéns omsatte 870 miljoner kronor under 2021.

Den initiala köpeskillingen motsvarar ett företagsvärde på 200 Mkr på kassa- och skuldfribasis och kommer att erläggas dels med kontanta medel, dels med 125 Mkr genom betalning med en säljarrevers som därefter kvittas mot aktier i Byggpartner till teckningskursen 85,50 kronor per aktie.

Byggentreprenören Flodén Byggnads AB har cirka 70 medarbetare och huvudkontor i Götenorg. Under 2021 omsatte bolaget cirka 870 miljoner kronor och har under 2019–2021 haft en EBIT-marginal väl i linje med Byggpartners finansiella mål.

Säljare av aktierna i Flodéns är Ernst Rosén AB samt ett antal medarbetare i bolaget som alla blir aktieägare i Byggpartner.

”Vi är glada att Ernst Rosén AB, som varit huvudägare i Flodén Byggnads AB i mer än tre decennier, vill vara med på vår fortsatta tillväxtresa som en väsentlig ägare och samarbetspart. Vi ser goda möjligheter för fortsatt tillväxt för Flodéns i Göteborgsregionen”, säger Sture Nilsson, vd för Byggpartner.

Byggpartner etablerar sig i och med förvärvet av Flodéns i Göteborgsregionen. Byggpartners avsikt är att behålla ett stort mått av självständighet i bolagen och därigenom dra nytta av det lilla företagets fördelar, samtidigt som man kan fördjupa samarbetet inom ett antal utvecklingsområden och uppnå skalfördelar.

Sture Nilsson, vd för Byggpartner kommenterar:

”Vi är glada att Ernst Rosén AB, som varit huvudägare i Flodéns i mer än tre decennier, vill vara med på vår fortsatta tillväxtresa som en väsentlig ägare och samarbetspart. Vi ser goda möjligheter för fortsatt tillväxt för Flodéns i Göteborgsregionen”, säger Sture Nilsson.

Under förutsättning att det villkorade förvärvet av Åhlin & Ekeroth Byggnads AB, som offentliggjordes den 5 april 2022, och det villkorade förvärvet av Flodén Byggnads AB genomförs skulle årsomsättningen för Byggpartner-koncernen, proforma 2021, uppgå till cirka 4,5 miljarder kronor.

Det gör att ByggPartner-koncernen, inklusive Flodéns och Åhlin & Ekeroth, blir ett av Sveriges tio största byggbolag avseende antal anställda.

I samband med samgåendet mellan Byggpartner och Flodéns så har det överenskommits om att Johan Eriksson lämnar sin roll som VD för Flodéns för att arbeta med annat än byggentreprenader. Peter Gustafsson som idag är Arbetschef inom bolaget blir ny VD.

#byggföretag #byggpartner #flodéns byggnads #förvärv #göteborg
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0