Företag & Affärer
2 min lästid

Byggföretag köps upp: "Omsätter cirka 1,4 miljarder"

6:e april 2022, 10:26
Byggföretag köps upp:
Bild från ett annat Byggpartnerprojekt. Bildkälla: Byggpartner.
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Nu är det klart att Byggpartner i Dalarna har tecknat villkorat avtal om förvärv av Åhlin & Ekeroth Byggnads med verksamhet i Östergötland.

Byggpartners vd Sture Nilsson kommenterar förvärvet:

”Vi delar synen på hur vi ska utveckla framtidens byggföretag och har stor intressegemenskap i ett antal viktiga frågor. Att säljaren av Åhlin & Ekeroth nu också blir ny långsiktig ägare och vill vara med på vår tillväxtresa ser jag som en styrka för ByggPartner”, säger Sture Nilsson.

Göran Lundström, vd för Åhlin & Ekeroth:

”Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vår affär tillsammans med ByggPartner, både i den operativa verksamheten och som långsiktig ägare”, säger Göran Lundström, vd för Åhlin & Ekeroth

Köpekillingen uppgår till 460 miljoner kronor på kassa- och skuldfribasis och kommer att erläggas dels med kontanta medel, dels med 340 miljoner kronor genom en säljarrevers som därefter kvittas mot aktier i Byggpartner genom en kvittningsemission, vilket medför en utspädning på 24 procent.

Vidare kan tilläggsköpeskillingar på maximalt 100 miljoner kronor komma att utges baserat på bolagets resultatutveckling under 2022 och 2023.

Åhlin & Ekeroth Byggnads AB verkar inom byggsektorn i Östergötland. Bolaget har cirka 400 medarbetare, omsätter cirka 1,4 miljarder kronor och har under den senaste treårsperioden haft en lönsamhet i paritet med Byggpartners finansiella mål om 5 procents EBIT-marginal. Under 2020 och 2021 har Åhlin & Ekeroth haft ett genomsnittligt rörelseresultat om cirka 80 Mkr.

Under förutsättning av godkännande tillträder Byggpartner aktierna i Åhlin & Ekeroth den 1 juli 2022. Förvärvet väntas bidra positivt till Byggpartners resultat per aktie under 2022.

#affär #Åhlin & ekeroth #byggbolag #byggpartner #förvärv
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0