Bostad
2 min lästid

Folkomrösning om Väsby sjöstad

18:e april 2012, 15:50
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Kommunfullmäktige i Upplands Väsby har nu beslutat att folkomröstningen om Väsby sjöstad kommer att genomföras i samband med de allmänna valen i september 2014. Beslutet fattades utan debatt i enlighet med kommunstyrelsens förslag.


Vid fullmäktiges möte den 24 oktober 2011 lämnade folkinitiativet Folkomrösta.nu in namnlistor med begäran om en folkomröstning om Väsby sjöstad. Valkansliet har kontrollerat namnlistorna och resultatet är att 11,02 procent av de röstberättigade i Upplands Väsby kommun har begärt att en folkomröstning om Väsby sjöstad ska hållas.

Fullmäktige ska besluta att en folkomröstning ska hållas om:

– minst 10 procent av de röstberättigade väckt ett folkinitiativ

– frågan faller inom ramen för den kommunala kompetensen

– är en fråga fullmäktige kan besluta om

– inte minst 2/3 av de närvarande ledamöterna röstar emot förslaget.

 

Kommunfullmäktige beslutade att genomföra en rådgivande folkomröstning om Väsby sjöstad. Fullmäktige fastställde också tidpunkt för omröstningen. Valnämnden behandlade ärendet den 27 februari 2012 och beslutade då att föreslå kommunfullmäktige att hålla en rådgivande folkomröstning i Upplands Väsby kommun om Väsby sjöstad. Vidare föreslogs att den rådgivande folkomröstningen ska genomföras i samband med de allmänna valen 2014. Fullmäktige beslutade enligt Valnämndens förslag.

Kommunfullmäktige uppdrog åt fullmäktiges presidium att följa processen med framtagande av underlag inför folkomröstningen och presidiet får även ett ansvar för att föreslå formuleringen av den fråga som ska ställas.

Väsby sjöstad är ett utvecklingsområde i Väsbys västra delar som just nu är föremål för en fördjupad översiktsplan i syfte att utreda möjligheten att skapa en ny hållbar stadsdel med skogs- och mälarnära boende längs en del av Väsbys mälarstrand. Området beräknas kunna omfatta upp till 3000 nya bostäder och utgör ca 10 års bostadsreserv i Väsby i framtiden.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0