Bostad
2 min lästid

NCC bygger nya hyresrätter i Linköping

19:e augusti 2016, 12:44
NCC bygger nya hyresrätter i Linköping
|
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Centrala Linköping får ytterligare 98 nya hyresrätter när gamla Prisokvarteret förvandlas till moderna bostadskvarter.

Bostäderna blir klara i andra kvartalet 2018. Avtalet mellan NCC och Stångåstaden är värt 177 miljoner kronor.

– Kvarteret Agraffen är en viktig länk i utbyggnaden av Övre Vasastaden och fylla ut luckan som utgjorts av Prisokvarteret. De nya kvarteren ger staden nya moderna hyresrätter i en mycket attraktiv del av Linköping, säger Andreas Rönngren, projektledare på det kommunala bostadsbolaget AB Stångåstaden.

NCC bygger ett helt nytt kvarter som färdigställs etappvis till november 2018. På tomten låg tidigare matvarubutiken Priso. Kvarteret Agraffens 98 hyresrätter byggs i samma område som kvarteret Alnen där NCC redan bygger 145 hyresrätter åt Stångåstaden, som ska stå klara för inflyttning 2017.

Byggnadens ytterfasad i tegel kommer att följa den svängda Industrigatan och Järnvägsgatan. Huset får mellan sex och nio våningar ovan mark, fördelade på sex trapphus, samt två våningar garage och förråd under mark. Lägenheterna varierar i storlekar från ett till fem rum och kök. Bottenvåningen rymmer sex stycken lokaler. I området har en ny matvarubutik redan etablerats.

Området Övre Vasastaden var tidigare industrimark. De gamla fabrikerna har rivits och lämnar plats för en helt ny stadsdel präglad av grönskande trädgårdar och trädkantade gator. Den nya stadsdelen har ett tydligt fokus på miljö och hållbarhet. Stångåstadens bostadshus kommer att uppfylla kraven enligt Miljöbyggnad silver, vilket ställer krav på byggnaders miljöprestanda.

– För NCC är ett långtgående samarbete med Stångåstaden en bekräftelse att vi bygger bostäder helt i linje med vad som efterfrågas i Linköping. Vi bygger dessutom bostäder med höga krav på miljöanpassning, till exempel låg energianvändning, bra inomhusmiljö och sunda material, säger Joakim Sternander, affärschef på NCC Building.

Inledande arbete har påbörjats och bostäderna beräknas klara för inflyttning maj – november 2018. Utvecklingen av Övre Vasastaden är ett unikt samarbete mellan flera byggherrar. Sammanlagt kommer Övre Vasastaden att bestå av 900 bostäder när området är färdigt.

#bostadsbyggande #byggnationer #byggprojekt #hyreslägenheter #hyresrätter #linköping #ncc
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0