Bostad
2 min lästid

Victoria Park förvärvar 1900 lägenheter

1:a augusti 2016, 08:14
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Victoria Park AB (publ) har förvärvat ett bostadsfastighetsbestånd om totalt 1 938 lägenheter, med en uthyrbar yta om cirka 138 000 kvadratmeter, belägna i Malmö och Karlskrona.

Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 1,8 miljarder kronor, motsvarande 13 000 kronor per kvadratmeter.

– Detta är vår största affär någonsin och det är tillfredsställande att genomföra den på ett effektivt sätt utan ett brett auktionsförfarande. Affären sker till bedömd initial direktavkastning på 4,6 procent och beräknas enligt aktuell intjäningsförmåga öka resultatet per aktie före skatt med cirka 37 procent på årsbasis. Cirka en tredjedel av beståndet är beläget i Malmö och resterande del i Karlskrona. I Malmö finns vi sedan tidigare och i Karlskrona innebär storleken att vi får effektivitet och betydande skalfördelar från start, säger Victoria Parks VD Peter Strand.

Det aktuella beståndet är fullt uthyrt med en genomsnittlig bostadshyra om cirka 1 050 kronor per kvadratmeter och har en omsättningshastighet i paritet med Victoria Parks befintliga bestånd. Efter affären kommer Victoria Park ha en samlad uthyrningsbar yta om drygt 900 000 kvadratmeter fördelad på drygt 11 400 lägenheter. Det totala fastighetsvärdet ökar med förvärvet till cirka 10,3 miljarder kronor, vilket motsvarar 11 400 kronor per kvadratmeter.

– Det är en viktig och strategisk affär för Victoria Park i en delvis ny geografisk marknad. Genom den här affären tar vi ytterligare ett stort steg mot vårt mål att förvalta minst 1 000 000 kvadratmeter. Vi förvärvar ett bestånd som vi förväntar oss kunna förädla ytterligare genom vår värdeskapande förvaltningsmodell med en social dimension, säger Victoria Parks VD Peter Strand.

Förvärvet sker i bolagsform och är baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 1,8 miljarder kronor där köpeskilling för aktierna preliminärt uppgår till 616 miljoner kronor. Förvärvet finansieras genom befintlig kassa samt genom upptagande av nya lån, i enlighet med bolagets policy. Tillträde skedde den 14 juli 2016, då även betalning ägde rum.

Fredersen Advokatbyrå, PWC och Ungmark Asset Management har agerat rådgivare i transaktionen.

#fastighetsförvärv #karlskrona #lägenheter #malmö #victoria park
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0