Bostad
1 min lästid

MKB söker pengar till projekt

8:e januari 2016, 12:27
MKB söker pengar till projekt
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

MKB Fastighets AB har lämnat in ansökan om investeringsstöd för tre bostadsprojekt till Länsstyrelsen Skåne; kvarteret Stapelbädden och Stämpen i Västra hamnen samt kvarteret Trädstubben i Segevång.

– Vi ser positivt på att byggandet av hyresbostäder stimuleras och vill med vår tidiga ansökan visa vårt intresse att vara med och uppföra bostäder i linje med förslaget, säger MKB:s nyproduktionschef Sara MacDonald.

MKB söker investeringsstödet enligt den nya förordningen om statligt stöd till investeringar för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande som enligt förslaget skulle träda i kraft den 1 januari 2016.

Behovet av nya bostäder i Malmö är stort och ett ökat bostadsbyggande är en avgörande faktor för att Malmö ska kunna fortsätta växa och för att välfärden ska spridas till hela befolkningen.

Stämpen och Trädstubben påbörjades under 2015 och omfattar totalt 206 lägenheter. Stapelbädden planeras att starta under 2016 och omfattar 168 lägenheter. Tillsammans omfattar de tre projekten 374 hyreslägenheter och uppförs med inriktning mot små lägenheter mellan 27 och 45 m2.

#mkb #mkb fastighets #skåne
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0