Byggindustrin Bostad
1 min lästid

HSB och Mimer bygger 500 nya bostäder

6:e maj 2015, 11:58
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

HSB Mälardalen och Bostads AB Mimer har kommit överens om att gemensamt bygga 500 bostäder på Ängsgärdet i Västerås.

HSB har köpt mark inom Ängsgärdet, främst längs Pilgatan, för att i första hand bygga bostäder. En ansökan om detaljplaneändring har lämnats till Västerås stad och i de första idéskisserna är 500 bostäder inritade. Tanken är att de båda aktörerna ska bygga ungefär hälften vardera.

– Vi kontaktade Mimer för att kunna genomföra vår idé snabbare och för att få en bra blandning av upplåtelseformer i det nya bostadsområdet, berättar Peter Sjerling, VD i HSB Mälardalen.

Aktörerna har skrivit på ett samarbetsavtal som omfattar projektets olika delar; från detaljplanering till gemensamhetsanläggningar.

– Vi är glada över att ha fått frågan från HSB, säger Anders Nordstrand VD på Bostads AB Mimer. Tillsammans kan vi åstadkomma så mycket mer och de 500 lägenheterna blir ett välkommet tillskott till Västerås bostadsmarknad, berättar Anders.

Om detaljplanearbetet löper som förväntan kan byggstart ske under senare delen av 2016.

#hsb #mimer #västerås
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0