Bostad
1 min lästid

Besqab köper byggrätter för en halv miljard

31:a mars 2021, 14:04
Besqab köper byggrätter för en halv miljard
Bild: Pressbild
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Kommunstyrelsen i Solna stad har fattat beslut om en principöverenskommelse med Besqab avseende förvärv av byggrätter för bostäder i Huvudsta. Köpeskillingen uppgår till cirka 580 miljoner kronor.

Detaljplaneförslaget möjliggör utveckling av cirka 250 bostadsrättslägenheter och cirka 30 stadsradhus i anslutning till Huvudsta Gård och Huvudsta strand. Förslaget för kvarteret inrymmer också en ny skola för årskurs F-9.

“Det här är ett mycket centralt läge i Huvudsta där vi ser fram emot att tillsammans med Solna Stad utveckla en attraktiv miljö med höga boendekvalitéer”, säger Besqabs vd, Carola Lavén”.

Köpe- och exploateringsavtal beräknas tecknas med Solna stad under hösten 2021. Köpeskillingen uppgår till cirka 580 Mkr och kommer att erläggas etappvis. Förslaget till detaljplan är ute på samråd under våren 2021 med ett planerat antagande vid årsskiftet 2021/2022.

Marken för radhusbebyggelsen bedöms kunna tillträdas under 2023 och marken för flerbostadshusen tillträds efter det att den nya skolan färdigställts, preliminärt 2025.

Produktionsstart beräknas till 2023 avseende stadsradhusen och 2026 avseende gäller flerbostadshusen.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0