Bostad
2 min lästid

Studentbostäder byggs som trähus

23:e februari 2015, 14:05
Studentbostäder byggs som trähus
|
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

K2As dotterbolag Svenska Studenthus har tecknat avtal med Akademiska Hus om att förvärva mark för att bygga uppemot 280 studentbostäder på campus invid Friidrottsarenan och IKSU. De första lägenheterna beräknas stå klara redan till höstterminen 2016.

– Vi är mycket glada att ha blivit utvalda av Akademiska Hus för att bygga nya studentbostäder på campus i Umeå. Svenska Studenthus är mitt uppe i en kraftig expansion och jag hoppas att vi och Akademiska Hus kan hitta fler orter där vi kan bidra till att skapa levande campus med både bostäder och utbildningslokaler, säger Johan Knaust, VD för K2A.

– Det här är en del av Akademiska Hus löpande arbete för att minska studentbostadsbristen på de campusorter där vi verkar och också startskottet för den satsning vi nu gör i Umeå. Vi har ytterligare markinnehav på orten som vi vill avsätta för student- och forskarbostäder, och vår och Umeå universitets gemensamma målbild är att det ska byggas totalt 750 campusnära studentbostäder i Umeå under 2016 och 2017, säger David Carlsson, regiondirektör Akademiska Hus region Norr.

Bygger i trä – närproducerat och klimatsmart
Svenska Studenthus snabba expansionstakt förutsätter en väl genomtänkt och rationell produktion. Företaget har därför utvecklat ett koncept baserat på industriellt trähusbyggande med en hög designambition som samtidigt tillåter stor anpassningsbarhet till olika miljöer. Det huvudsakliga byggmaterialet är trä som är både närproducerat och klimatsmart, därför ges träet ofta en framträdande roll i byggnadernas utseende.

Tävlingsförslaget för Umeå, som innefattar uppemot 280 ettor i ett loftgångshus och två femvåningshus, togs fram i nära samarbete med Reflex arkitekter. I planerna finns också ett Café och en kombinerad vallabod/cykelverkstad som ska bidra till interaktion mellan bostäderna och övriga campus.

#akademiska hus #campus #markförsäljning #studentbostäder #svenska studenthus #umeå
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0