Bostad
2 min lästid

Bostadsbyggandet tar fart i Skåne

3:e november 2014, 08:22
Bostadsbyggandet tar fart i Skåne
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Utbyggnaden av offentliga och kommersiella lokaler har i Kristianstadsregionen varit omfattande under ett par år. Nu tar istället bostadsbyggandet över som motor när lokalbyggandet faller tillbaka . Detta visar en färsk regional prognos från Sveriges Byggindustrier.

Bostadsbyggandet i Kristianstadsregionen ökar såväl år 2014 som 2015. Detta gäller för påbörjandet av såväl flerbostadshus som småhus.

– Den ökning av bostadsbyggandet som vi ser nu beror delvis på en konjunktureffekt men kan också förklaras av att vi fått bättre pendlingsmöjligheter till övriga Skåne genom fler pågatågsstationer och en effekt av påbörjade åtgärder längs E22 i nordöstra Skåne, säger Anders Fredriksson , chef Sveriges Byggindustrier Kristianstad.

Utbyggnaden av offentliga och kommersiella lokaler har i Kristianstadsregionen varit omfattande under ett par år. Det har handlat om arenor, köpcentra och ett nytt kommun- och regionhus. Utvecklingen bryts under 2014 och lokalinvesteringarna minskar även nästa år.

Det vi nu ser på lokalsidan är en tillbakagång till en mer normal byggtakt. Marknaden har präglats av stor aktivitet till följd av färdigställande innan 400-årsjubiléet i Kristianstad, fortsätter Anders Fredriksson

Både det offentliga och det privata anläggningsbyggandet ökar under nästa år.

– På anläggningssidan blir 2015 bättre än 2014. Bland annat påbörjas stora entreprenader på E22:an och investeringar i vindkraft.

#anders fredriksson #bostadsbyggande #svenska byggindustrier
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0