Byggindustrin Bostad
2 min lästid

Rapport: Fortsatt ökade kostnader för brf:er

1:a mars 2024, 09:19
Rapport: Fortsatt ökade kostnader för brf:er
Markus Pålsson, SBC. Bildkälla: SBC.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

När Sveriges Bostadsrättscentrum än en gång har tittat på vad en genomsnittlig bostadsrättsförening betalar per månad visar det sig att kostnaderna fortsätter växa. På årsbasis ökade kostnaderna under Q4 2023 med 11,6 procent. Det indikerar att de två senaste åren har varit tuffa för landets bostadsrättsföreningar.

Även under Q4 2022 hade kostnaderna ökat med 12,5 procent på årsbasis, vilket innebär en total ökning på 24,1 procent de senaste två åren. BRF-index ger en uppfattning om hur mycket en genomsnittsförening betalar och grundar sig på omkostnader för ränta, uppvärmning, el, försäkring, vatten och avlopp, avfall, fastighetsavgift samt övriga kostnader som bland annat inkluderar reparation och fastighetsskötsel.

Fortsatt räntan som kostar

Totalt låg kostnaderna för en genomsnittlig bostadsrättsförening på 792 084 kronor under Q4. En genomsnittlig förening på 4 834 kvm betalar över 2 600 000 under ett år.

– Det har varit ett omskakande år på många sätt för bostadsrättsföreningarna, inte minst ekonomiskt. Ränteökningarna har fortlöpt och trots att Riksbanken lämnade räntan oförändrad i slutet av året, betyder det tyvärr inte att effekterna slutar märkas av. Många föreningar har tvingats höja avgifter eller rucka på underhållsplanen, vilket kan resultera i höga drift- och underhållskostnader samt försäkringspremier framöver. Vår rekommendation är att alltid utgå från driftkostnader, kapitalutgifter och slitage när budgetering ska göras, för att inte få oväntade kostnader framöver, säger Markus Pålsson, Chef för Verksamhetsinnovation och utveckling, SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB.

Precis som under övriga delen av året är räntan den största posten. Efter oförändrat räntebesked från Riksbanken i november blev ökningen jämfört med föregående kvartal dock betydligt lägre än hur det sett ut tidigare under 2023. Elkostnaderna har däremot ökat med 125 procent jämfört med Q3 – något som inte är särskilt förvånande med tanke på att det sista kvartalet både är mörkare och kallare.

#bostadsrätt #sbc
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0