Bostad
2 min lästid

Indikator: Boprisförväntan vänder uppåt

11:e december 2023, 08:22
Indikator: Boprisförväntan vänder uppåt
Genrebild. Foto: Fredrik Persson/TT.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ökar från 6 procent till 7 procent. Det visar årets sista Boprisindikator.

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 33 procent, vilket är samma nivå som förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser minskar med 4 enheter till 29 procent. Andelen som tror på oförändrade priser ökar med 3 enheter till 26 procent.

Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 4, vilket är en ökning med 4 enheter från förra månaden.

– Räntetoppen ger hushållens boprisförväntningar lite andrum den här månaden. Närmaste halvåret talar dock det mesta fortfarande för en nedåtpress för bostadspriserna vilket innebär att uppgången i förväntningar kan bli kortvarig, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 4,13 procent. Det är en minskning med 0,26 procentenheter från föregående månad.

– Efter drygt 18 månader sätter Riksbanken med största sannolikhet punkt för sitt ränteexperiment vilket får hushållen att justera ner sina ränteförväntningar. Blickar vi mot 2024 bör dock hushållen vara försiktiga med att räkna hem räntesänkningar för snabbt då en första sänkning väntas tidigast i september. Det kan dock dröja mer än så innan det syns i plånboken, säger Américo Fernández.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina bolån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med 1 enhet jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta minskar med 5 enheter från föregående månad till 25 procent. Andelen som har bunden ränta ökar med 4 enheter från föregående månad till 26 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta minskar med 2 enheter till 17 procent.

Boprisindikatorn stiger i fyra regioner och sjunker i två. I Skåne ökar indikatorn med 21 enheter från minus 19 till plus 2. I Svealand utom Stockholm ökar indikatorn med 9 enheter från minus 7 till plus 2. I Norrland och Stockholm ökar indikatorn från 10 enheter med 6 respektive 2 enheter till plus 16 respektive plus 12. I Västra och Östra Götaland minskar indikatorn med 10 respektive 1 enhet från plus 7 till minus 3 respektive minus 2 till minus 3.

#bopris #seb
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0