Byggindustrin Bostad
2 min lästid

Bonava stänger sin verksamhet i S:t Petersburg

4:e mars 2022, 14:08
Bonava stänger sin verksamhet i S:t Petersburg
S:t Petersburg. Bildkälla: Pixabay
Redaktionen Redaktionen
Like 0

Bonava kommer utvärdera det bästa sättet att agera för att avsluta pågående projekt på ett ansvarsfullt sätt, enligt ett pressmeddelande om beslutet.

– Den ryska invasionen av Ukraina är först och främst en eskalerande humanitär katastrof. Med anledning av det mycket osäkra läget i omvärlden har vi idag fattat beslut om att stänga verksamheten i S:t Petersburg. Detta är ett nödvändigt beslut, men samtidigt ett litet beslut i ljuset av det lidande som följer av konflikten i Ukraina. Vi känner ett stort ansvar för våra anställda och för våra kunder, säger Peter Wallin, VD och koncernchef, Bonava.

Med 370 anställda i S:t Petersburg ser Bonava just nu över möjliga lösningar för hur bolaget kan ge dem stöd. Vilka finansiella effekter beslutet att stänga verksamheten kommer innebära för koncernen är för tidigt att säga, men bolagsledningen menar att man är fast besluten att agera i det bästa långsiktiga intresset för Bonava.

Under 2021 uppgick Bonavas nettoomsättning i S:t Petersburg till 745 miljoner kronor, motsvarande 5 procent av koncernens nettoomsättning. S:t Petersburgs del av det totala rörelseresultatet för koncernen uppgick till 155 miljoner kronor. Redovisat eget kapital i S:t Petersburg uppgick per den 31 december 2021 till 666 miljoner kronor, vilket utgjorde 8 procent av totalt eget kapital i koncernen.

#bonava #bostadsutveckling #ryssland #s:t petersburg #stänger verksamhet i ryssland #ukraina
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0